Sluiten

Sociaal onaangepast gedrag

  • Amsterdam
  • Deze positie is vervuld

Site Het Fort

Een kansrijke toekomst voor ieder kind

Het betreft een jongen van 10 jaar die 2 middagen per week naar Het Fort gaat. Dit is een groepssetting voor kinderen van 8 tot 12 jaar, gericht op het bieden van kansen en ontwikkelingsmogelijkheden, die de kinderen anderszins missen doordat zij opgroeien in armoede.

De jongen vertoont op de groep zeer zelfbepalend gedrag en doet vaak negatief naar andere kinderen. Dit uit zich verbaal (pesten, uitlachen) maar ook fysiek (vechten). Ook is hij vaak moeilijk te motiveren om (goed) mee te doen met de groepsactiviteiten. Hij is snel afgeleid en be├»nvloedbaar. Zo kan hij bijvoorbeeld tijdens het buitenspelen aangesproken worden door straatvriendjes, met wie hij dan gaat ‘rellen’.

Met zijn gedrag drukt hij een stempel op de groepssfeer, en de andere kinderen mogen hem niet. Hij is er moeilijk op aanspreekbaar. Bij de geringste correctie gaat hij in de weerstand en uit het contact. Gezocht wordt naar creatieve manieren om de jongen meer aan te laten sluiten bij de groep en socialer gedrag aan te leren.