Sluiten

Groepsdynamiek bevorderen

  • Amsterdam
  • Deze positie is vervuld

Site Het Fort

Een kansrijke toekomst voor ieder kind

Het Fort is een groepssetting voor kinderen van 8 tot 12 jaar. De kinderen worden 2 middagen per week na schooltijd groepsgewijs (2 groepen van 12 kinderen elk) begeleid in het aanleren & verbeteren van o.a. sociale vaardigheden & zelfbeeld, waarbij er gebruik wordt gemaakt van creatief agogische middelen (sport & spel, creatief werken, theater) en gespreksvoering.

Omdat het kinderen betreft die opgroeien in armoede en onder invloed staan van de straatcultuur, heerst er veelal een ‘graai- en vechtmentaliteit’ in de groepen. De meeste kinderen zijn snel ‘getriggerd’, reageren onderling erg veel en negatief op elkaar, schreeuwen vaak letterlijk om aandacht, vinden het moeilijk om te delen, kunnen slecht tegen hun verlies bij spelletjes, zijn niet gewend aan (het houden van) regels, hebben een zeer korte aandachtsspanne en vertonen veel zelfbepalend gedrag. De kinderen die rustiger van aard zijn, worden hierdoor snel ‘ondergesneeuwd’. Dit alles brengt een uitdagende groepsdynamiek teweeg, die vaak moeilijk in goede banen te leiden is. Gezocht wordt naar creatieve manieren om de groepssfeer en -dynamiek te verbeteren.