Sluit

Welzijn in de 21e eeuw

Welzijn in de 21e eeuw

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gezorgd voor een stevige en wenselijke impuls van de welzijnssector. Deze opleving is opmerkelijk. Dertig jaar geleden waren de economische crisis en het boek van Hans Achterhuis, Markt van welzijn en geluk, juist reden om welzijn weg te bezuinigen. Wat is er sindsdien veranderd? En is de wereld van welzijn überhaupt in staat om het hedendaagse maatschappelijke en politieke appèl vanuit de Wmo waar te maken? Dit boek maakt voor alle betrokkenen inzichtelijk hoe het brede werkveld van welzijn zich ontwikkelt en wat de opdracht is voor het welzijn van de toekomst. Welzijn omvat een breed domein waar beleidsmakers, politici, sociale professionals, maatschappelijke instellingen en burgers maar moeilijk mee uit de voeten kunnen. Het strekt zich uit van opvoedondersteuning en sport tot het bestrijden van overlast en de aanpak van huiselijk geweld. De verantwoordelijkheid is gedecentraliseerd naar gemeenten maar de landelijke overheid formuleert richtinggevende kaders. Judith Metz schetst dertig jaar welzijnsbeleid tegen de achtergrond van de zich ontwikkelende Nederlandse samenleving. Aan de hand van onderzoek naar de lokale sociale infrastructuur van een middelgrote stad in Nederland onthult zij hoe het gesteld is met de uitvoering. In de slotbeschouwing formuleert Metz aandachtspunten en kansen voor alle partners in het welzijn van de 21ste eeuw.

Categorie alle
Hoofdauteur: Metz
Auteur: Metz, J.
Uitgever: SWP
Jaar van uitgifte: 2011
Discipline: algemeen
Doelgroep: alle
Taal: Ned.
ISBN: 978 90 885 01685
APA-citering: Metz, J. (2011). Welzijn in de 21e eeuw. Duivendrecht: SWP.
Type: boek
Trefwoorden: WMO, wet maatschappelijke ondersteuning, welzijn, welzijnssector, maatschappij