Sluit

Waar woorden tekortschieten.

Waar woorden tekortschieten.

Waar woorden tekortschieten. Praktijk en theorie van beeldende systeemtherapie. Therapeuten kunnen in het contact met hun cliënten met beeldende middelen een dialoog op gang brengen. Vooral waar de gewone verbale therapievormen niet genoeg toegang bieden, zoals bij gezinnen met jonge kinderen, allochtone families, mensen met psychosomatische klachten, doven en vele anderen die moeilijk communiceren over hun gevoelens en ervaringen, kan dit soelaas bieden. Met behulp van verf, krijt, pastel, viltstiften, klei, plasticine, collages, foto- en videotechnieken en tal van andere materialen wordt de creativiteit van gezinsleden in gezinstherapie gebruikt op een wijze die in een louter verbale therapie verborgen blijft. Praktische tips over de materialen en het gebruik ervan, de vertaalslag vanuit het creatieve product met de fenomenologische methode, het invoegen in gezinnen met jonge kinderen en kennis over de ontwikkelingsstadia bij kindertekeningen worden gevolgd door voorbeelden uit gezinstherapieën. In de huidige postmoderne gezinstherapie ligt de nadruk op de dialoog. In de beeldende systeemtherapie komt dit tot uiting in het werken met narratieve metaforen, oplossingsgerichte therapie en het gebruik van het reflectieve team. Voorbeelden bij emotionele problemen en gedragsstoornissen van kinderen, seksueel misbruik, losmakingsproblematiek en schoolfobie maken duidelijk hoe men kan werken.

Categorie
Hoofdauteur: Klijn
Auteur: Klijn, W. & Scheller, S.
Uitgever: Acco
Jaar van uitgifte: 2006
Discipline: beeldend
Doelgroep: gezin
Taal: Ned.
ISBN: 978 90 334 61019
APA-citering: Klijn, W. & Scheller, S. (2006). Waar woorden tekortschieten. Leuven: Uitgeverij Acco
Type: boek
Trefwoorden: Gezin, gezinstherapie, systeemtherapie, beeldende therapie, communicatie,