Sluit

Voor een goede zaak

Voor een goede zaak

In een tijd van complexe vraagstukken en maatschappelijke verschuivingen, zijn mensen nodig die nieuwe realiteiten creëren. Ondernemende mensen met frisse ideeën, durf om grote thema’s aan te pakken, die uitdagende missies formuleren en mensen met elkaar verbinden. Sociaal ondernemers zijn zulke mensen; netwerkers op het breukvlak van business en maatschappij. Bij sociaal ondernemen vallen businessinnovatie en sociale innovatie samen. Het sluit aan bij nieuwe visies op zaken doen, de opmars van nieuwe businessmodellen en de organisatie van communities en crowds. Sociaal ondernemers streven naar betekenisvol leven en werken, naar maatschappelijke waarde en een positieve impact op mens en milieu. ‘Voor een goede zaak’ is het eerste boek in het Nederlands met een uitgebreid overzicht van de stand van zaken van sociaal ondernemen en een samenhangende bespreking van theorie en praktijk. Sociaal ondernemen komt aan bod in de volle breedte: de Nederlandse maatschappelijke context, internationale ontwikkelingen, de bedrijfsvoering (management, marketing, financiering en impactmeting) en de overvloed aan resources waaruit sociaal ondernemingen kunnen putten. Dit alles geïllustreerd met veel inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland. Het boek besluit met een typologie en een uitnodiging tot nader onderzoek.

Categorie alle
Hoofdauteur: Dagevos
Auteur: Dagevos, M.
Uitgever: Coutinho
Jaar van uitgifte: 2015
Discipline: algemeen
Doelgroep: alle
Taal: Ned.
ISBN: 978 90 469 04565
APA-citering: Dagevos, M. (2015). Voor een goede zaak. Bussum: Coutinho.
Type: boek
Trefwoorden: maatschappij, ideeën, ondernemerschap, ondernemen