Sluit

Voet in de jungle

Voet in de jungle

Dit boek beschrijft muzisch-agogische activiteiten met ernstig verstandelijk gehandicapten. Er worden manieren aangereikt om deze moeilijk te doorgronden mensen te Dit boek beschrijft muzisch-agogische activiteiten met ernstig verstandelijk gehandicapten. Er worden manieren aangereikt om deze moeilijk te door gronden mensen te begrijpen en met ze te werken. Voor ernstig verstandelijk gehandicapten zijn dagactiviteiten van wezenlijk belang. Dit boek biedt repertoire dat direct bruikbaar en toepasbaar is De auteurs beschrijven activiteiten die nauw aansluiten bij de belevingswereld van ernstig verstandelijk gehandicapten en die helpen de deuren naar hun belevingswereld te openen. In de eerste hoofdstukken van het boek bespreken de auteurs de relevant( theorie. Daarna beschrijven zij de projecten, die aansprekende onderwerpen hebben als ‘Blote voeten begroeten’, ‘De rommelzolder’, ‘Toveren’ en ‘De jungle’. Elk project bestaat uit een groot aantal muzisch-agogische activiteiten. Ze zijn gerangschikt in de vorm van een naslagwerk, zodat de lezer snel en eenvoudig een bruikbare activiteit kan opzoeken. Spel, muziek, drama en handvaardigheid komen uitgebreid aan de orde maar ook het hoe en waarom van de keuze voor deze middelen. ‘Voet in de jungle’ is een zeer praktisch boek met een nieuwe, verfrissend aanpak.

Categorie
Hoofdauteur: Sanders
Auteur: Sanders, E. & Wijde, I. van den.
Uitgever: Intro
Jaar van uitgifte: 1999
Discipline: algemeen
Doelgroep: gehandicaptenzorg
Taal: Ned.
ISBN: 978 90 557 41342
APA-citering: Sanders, E. & Wijde, I. van den. (1999). Voet in de jungle. Baarn: Uitgeverij Intro
Type: boek
Trefwoorden: Activiteitenbegeleiding, ernstig verstandelijke beperking, muzisch-agogische methodiek, activiteiten, interventie