Sluit

Video in sociaal-agogische situaties

Video in sociaal-agogische situaties

Wat voor methodieken zijn er voor het werken met video? Welk camera-standpunt kies je? Hoe kom je met video tot gedragsverandering? Hoe laat je een groep een reclamespotje of documentaire maken? De antwoorden op deze vragen en meer lees je in Video in sociaal agogische situaties. In het eerste deel zijn de achtergronden te lezen van videogebruik in onze samen-leving. Aansluitend is de plaats die video inneemt binnen de verschillende benaderingswijzen in de hulpverlening uitgewerkt. Achtereenvolgens beschrijft de auteur de mogelijkheden van videogebruik binnen de cognitief-gedragsmatige, de systeem-theoretische en de creatief-agogische benadering. Het tweede deel bevat de technisch-inhoudelijke aspecten van videogebruik. In dit deel wordt een hulpverlener zich bewust van alle aspecten die te maken hebben met het opnemen van beelden; bewust van licht, geluid, ritme, herhaling et cetera. Het derde deel bevat concrete informatie over video als hulpmiddel.

Categorie alle
Hoofdauteur: Hottinga
Auteur: Hottinga, A.
Uitgever: Budh-Nelissen
Jaar van uitgifte: 2003
Discipline: beeldend
Doelgroep: alle
Taal: Ned.
ISBN: 978 90 244 16349
APA-citering: Hottinga, A. (2003). Video in sociaal-agogische situaties. Amsterdam: Budh-Nelissen.
Type: boek
Trefwoorden: video, methodieken, technieken, sociaal-agogische situaties, hulpmiddel