Sluit

Veerkracht versterken met speltherapeutische interventies

Veerkracht versterken met speltherapeutische interventies

Ooit werd veerkracht beschouwd als iets waar maar weinig mensen over beschikken. Uit onderzoek blijkt steeds meer dat iedereen voldoende veerkracht kan ontwikkelen om tegenslagen te overwinnen. In dit boek beschrijven deskundigen diverse creatieve manieren om getraumatiseerde kinderen en jongeren te helpen hun veerkracht te vergroten.

Na een algemene inleiding laten de auteurs vanuit hun eigen praktijkervaring zien hoe ze creatieve therapieën in hun praktijk toepassen: bijvoorbeeld door middel van storytelling en metaforen, het werken met de zandtafel, kunst- en speltherapie, groepstherapie en therapeutisch schrijven. Uitgebreide casussen laten zien dat het versterken van veerkracht heel relevant is voor kinderen en jongeren die in crisissituaties – variërend van verwaarlozing, ruzie en geweld binnen het gezin tot massarampen – hebben gezeten.

De ideeën en methodieken in dit boek gaan uit van de innerlijke kracht van kinderen om herstel en groei te ondersteunen. Daarbij wordt niet zozeer gefocust op trauma; de auteurs gaan vooral uit van positieve elementen als veerkracht en optimisme.

Een boek voor zowel spel- en creatieve therapeuten als professionals in de geestelijke gezondheidszorg, kindertherapeuten, schoolpsychologen, studenten en professionals die werken met getraumatiseerde kinderen.

Categorie kinderen
Hoofdauteur: Crenshaw
Auteur: David A. Crenshaw, Robert Brooks, Sam Goldstein
Uitgever: SWP Uitgeverij B.V.
Jaar van uitgifte: 2018
Discipline: spel
Doelgroep: kinderen,jongeren
Taal: Ned.
ISBN: 9789088507137
Trefwoorden: veerkracht;speltherapeutisch; interventies; kinderen; jongeren