Sluit

Teken je gesprek over gedrag.

Teken je gesprek over gedrag.

Teken je gesprek is een interactieve, visuele gespreksmethode. Het ondersteunt en visualiseert oplossingsgerichte werkwijzen.
De kracht van de methode is dat de tekening die je samen maakt een kernachtig, logisch en visueel overzicht biedt aan de probleemdrager; het kind, de jongere of de volwassene in kwestie. De kern van het probleem is in één oogopslag te zien, net als de voor- en nadelen van het huidige en eventueel nieuwe gedrag. Dit geeft duidelijkheid, waardoor de probleemdrager zelf tot inzichten en passende oplossingen kan komen. Het gevoel van autonomie is hierbij belangrijk en bevordert de motivatie en het probleemoplossend vermogen.

Categorie alle
Hoofdauteur: Vreed
Auteur: Vreed, A. de.
Uitgever: Pica
Jaar van uitgifte: 2015
Discipline: beeldend
Doelgroep:
Taal: Ned.
ISBN: 978 94 918 06452
APA-citering: Vreede, A. de. (2015). Teken je gesprek over gedrag. Huizen: Uitgeverij Pica
Type: boek
Trefwoorden: Tekenen, tekeningen, oplossingsgericht, beeldend, gesprekstechnieken