Sluit

Teken je gesprek over faalangst

Teken je gesprek over faalangst

Teken je gesprek is een interactieve, visuele gespreksmethode voor begeleiders van kinderen, jongeren én volwassenen. Zij ondersteunt en visualiseert oplossingsgerichte werkwijzen en is goed te gebruiken naast bijvoorbeeld Kids’ Skills of NLP. Hoewel de methode niet specifiek voor mensen met een autisme spectrumstoornis, ADHD of ADD ontwikkeld is, hebben zij veel baat bij deze visuele aanpak. Ook mensen die chaotisch of associatief denken profiteren van visuele gespreksvoering.
De kracht van de methode is dat de tekening die je samen maakt een kernachtig, logisch en visueel overzicht biedt aan de probleemdrager. De kern van het probleem is hierdoor in één oogopslag te zien en geeft duidelijkheid, waardoor het kind zelf tot inzichten en passende oplossingen kan komen. Dit bevordert de motivatie en het zelfoplossend vermogen.

Categorie alle
Hoofdauteur: Vreed
Auteur: Vreed, A. de.
Uitgever: Pica
Jaar van uitgifte: 2012
Discipline: beeldend
Doelgroep:
Taal: Ned.
ISBN: 978 90 776 71863
APA-citering: Vreede, A. de. (2012). Teken je gesprek over faalangst. Huizen: Uitgeverij Pica
Type: boek
Trefwoorden: Tekenen, tekeningen, faalangst, beeldend, gesprekstechnieken