Sluit

Sport en spel

Sport en spel

Dit boek bevat samenvattende literatuur over de theoretische onderbouwing van spel- en sportactiviteiten. Deze activiteiten vinden plaats vanuit een visie en een aantal pedagogische en psychologische principes. Het boek is vooral gericht op degene die de activiteit leidt. De persoon wordt aan het denken en werken gezet met de informatie uit dit boek.

 • Uitleg over spel en sport
 • Pedagogische en psychologische factoren
 • ┬áSpel en sport per leeftijdsfase
 • Speelgoed en spelontwikkeling
 • Spelvormen en indelingen
 • Spel gericht op speciale doelgroepen, zoals verstandelijk gehandicapten, zieke kinderen, kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden enz.
 • Eisen en taken van de leider
 • Het organiseren van een activiteit
 • Observeren van spel
 • Leiding geven aan een activiteit
 • Spel en sport binnen de organisatie, ook toegespitst op stage.
Categorie alle
Hoofdauteur: Gruben
Auteur: Gruben, A.A. & Schots, E.D.M.
Uitgever: Nijgh & Van Ditmar
Jaar van uitgifte: 1989
Discipline: spel,sport en bewegen
Doelgroep: alle
Taal: Ned.
ISBN: 9789023630333
APA-citering: Gruben, A.A. & Schots, E.D.M. (1989). Sport en spel Rijswijk: Nijgh & Van Ditmar
Type: boek
Trefwoorden: Spel, spelen, sport, bewegen,beweging, theorie