Sluit

Spel en sport

Spel en sport

Aan dit boek ligt een jarenlange ervaring in opleiding en praktijk ten grondslag. De auteurs gaan uit van de kennis en vaardigheden die een spel- en sportbegeleider moet hebben en brengen deze onder in een viertal bekwaamheden waarover je moet beschikken om spel- en sportactiviteiten te kunnen organiseren. Uitgangspunt bij het werken met spel en sport zijn de moge-lijkheden van de deelnemer zelf. Zo kan iedereen, met name de “zwakkere” in de samenleving, op eigen wijze bij de activiteit worden betrokken en kan het spel samen worden gespeeld.

Categorie alle
Hoofdauteur: Boetes
Auteur: Boetes, B., Nieuwenhuys, D. & Schuitema, K.
Uitgever: ThiemeMeulenhoff B.V.
Jaar van uitgifte: 2006
Discipline: spel,sport,sport en bewegen
Doelgroep: alle
Taal: Ned.
ISBN: 9789055742608
APA-citering: Boetes, B., Nieuwenhuys, D. & Schuitema, K. (2006). Spel en sport Amersfoort: ThiemeMeulenhoff
Type: boek
Trefwoorden: Spel, spelen, maatschappij, voorbeelden