Sluit

Speelruimte voor ervaring en reflectie

Speelruimte voor ervaring en reflectie

In het veld van de professionele begeleiding, zoals coaching, training en advisering, wordt steeds meer gebruik gemaakt van allerlei vormen van spel. Er is de afgelopen twintig jaar enorm veel praktijkliteratuur op dit terrein verschenen. Het aanbod varieert van dramawerkvormen tot coachen met paarden, van labyrintlopen tot simulatiespelen en van strategieontwikkeling met lego tot creatieve expressie met klei en karton. De wetenschappelijke reflectie en theorievorming blijft echter ver achter bij de ontwikkeling van al deze praktische methoden, waardoor het gevaar van ongefundeerd handelen bestaat.
In dit boek wordt daarom onderzoek gedaan naar de waarde en werking van begeleidingskundige spelvormen. Ook wordt onderzocht over welke vaardigheden de begeleider moet beschikken om effectief gebruik te maken van spel. In deze studie worden concrete richtlijnen gepresenteerd die een fundament geven aan de inzet van speelse werkvormen in de begeleidingskundige praktijk.
Speelruimte voor ervaring en reflectie is bedoeld voor coaches, trainers en adviseurs die willen begrijpen wat ze doen als ze speelse werkvormen inzetten. Het boek kan ook gebruikt worden als een diepgaande en concrete kennismaking met nieuwe werkvormen.

Categorie
Hoofdauteur: Ronde
Auteur: Ronde, M., de.
Uitgever: -
Jaar van uitgifte: 2015
Discipline: algemeen
Doelgroep: alle
Taal: Ned.
ISBN: -
APA-citering: Ronde, M., de. (2015). Speelruimte voor ervaring en reflectie: Een praktijkgericht onderzoek naar het gebruik van spel in begeleidingssituaties. Delft: Eburon. Geraadpleegd op 23-07-2016, van https://pure.uvt.nl/ws/files/5432951/De_Ronde_Speelruimte_13_03_2015.pdf
Type: onderzoek
Trefwoorden: spel, drama, reflectie, theorie, onderzoek