Sluit

Speciaal Spel voor speciale kinderen

Speciaal Spel voor speciale kinderen

Hebben speciale kinderen speciaal spel nodig? Op deze vraag proberen verschillende auteurs vanuit hun eigen vakgebied een antwoord te geven.Net als bij ‘gewone’ kinderen is spel een essentieel onderdeel van de ontwikkeling. Voor bepaalde kinderen zijn echter speciale aanpassingen vereist om het spel optimaal tot ontplooiing te laten komen. Door ons te verdiepen in de aard van de handicap en de gevolgen daarvan voor de spelontwikkeling alsmede door zorgvuldige observatie van het kind, zien we hoe dit het beste geholpen en gestimuleerd kan worden.Na een inleidend hoofdstuk over de betekenis van spel komen in een achttal artikelen de volgende speciale kinderen met hun specifieke problemen aan de orde: autistische kinderen, verstandelijk gehandicapte kinderen, kinderen met motorische beperkingen, dove kinderen, kinderen met een visuele handicap. Spelbegeleiding en speltherapie komen slechts aan de orde waar zij bestemd zijn voor kinderen die met problemen worstelen, bijvoorbeeld als zij een medische ingreep moeten ondergaan of bij het verwerken van een handicap.

Categorie kinderen
Hoofdauteur: Hellendoorn
Auteur: Hellendoorn, J., Berckelaer-Onnes, I. van & Baartman, H.
Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum
Jaar van uitgifte: 1998
Discipline: spel
Doelgroep: kinderen,gehandicaptenzorg
Taal: Ned.
ISBN: 9789031327690
APA-citering: Hellendoorn, J., Berckelaer-Onnes, I. van & Baartman, H. (1998) Speciaal Spel voor speciale kinderen Houten: Bohn Stafleu van Loghum
Type: boek
Trefwoorden: Kinderen, spel, spelen, ontwikkeling kinderen, therapie