Sluit

Psychomotorische therapie in de praktijk

Psychomotorische therapie in de praktijk

Dit boek gaat over psychomotorisch therapie voor diverse vormen van psychiatrische en psychosociale problematiek bij volwassenen en kinderen.
In twaalf hoofdstukken beschrijven ervaren psychomotorisch therapeuten diverse vormen van ervaringsgericht behandelen door middel van bewegings- en lichaamsgeoriënteerde interventies.
Aan bod komen de behandeling van chronisch somatische aandoeningen, de behandeling van negatieve lichaamsbeleving bij eetstoornissen en bij seksueel misbruik, en de behandeling van impulsregulatiestoornissen, angststoornissen en depressieve stoornissen. Verder zijn er bijdragen over psychomotorische therapie voor mannen die zijn vastgelopen in hun werk en voor mannen die hun partner mishandelen. Andere hoofdstukken richten zich op de diagnostiek van kinderen en jeugdigen, behandeling van jeugdigen in een semiresidentiele setting en een training in stressmanagement voor jongeren met psychotische stoornissen. Het hoofdstuk over de narratieve benadering binnen de psychomotorische therapie laat het belang zien van verbale interventies binnen het ervaringsgericht behandelen.
Het boek besluit met twee beschouwende hoofdstukken. Het eerste is een kritisch overzicht van literatuur over lichaamsgerichte interventies in de psychotherapie en de gezondheidszorg. Het tweede, en laatste hoofdstuk van dit boek, gaat over de grenzen van de psychomotorische therapie in het beroepenveld van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland.
‘Psychomotorische therapie in de praktijk’ geeft vele aanknopingspunten voor psychomotorisch therapeuten. Daarnaast biedt het boek andere hulpverleners en geïnteresseerden een boeiende kennismaking met de praktijk van de psychomotorisch therapie, en meer in het algemeen met de werkwijze van vaktherapeuten. Samen met het boek ‘Een vak apart, artikelen over psychomotorische therapie’, wordt dit boek gebruikt binnen de opleidingen tot psychomotorisch therapeut

 

Categorie alle
Hoofdauteur: Lange
Auteur: Lange, J. de & Bosscher, R.J.
Uitgever: Cure&Care
Jaar van uitgifte: 2005
Discipline: sport en bewegen
Doelgroep: alle
Taal: Ned.
APA-citering: Lange, J. de & Bosscher, R.J. (2005) Psychomotorische therapie in de praktijk . Arnhem: CCD Uitgevers
Type: boek
Trefwoorden: PMT, therapie