Sluit

Psychomotorische therapie in de Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg

Psychomotorische therapie in de Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg

In de periode 2008-2010 hebben onderzoekers en studenten de vaktherapie onderzocht, die gebruikt wordt in de behandeling van jonge delinquenten door zes Justitiële Jeugdinrichtingen en de Gesloten Jeugdzorg. Ervaringskennis van vaktherapeuten werd geïntegreerd met recente wetenschap. De ervaring van vaktherapeuten is daarvoor geëxpliciteerd en onderling kritisch getoetst. De uitkomst is daarna getoetst aan theorie, methodiek en onderzoek, met als resultaat: consensus én evidence based practices. We weten nu beter waarom vaktherapie helpt bij jeugddelinquentie en hoe de vaktherapeut concreet te werk kan gaan. De therapie richt zich op het zelfbeeld, de emoties, de interactie en gedachten van jongeren.

http://kenvak.nl/wp-content/uploads/2015/01/Smeijsters-H.-Psychomotorische-therapie-in-de-Justitiele-Jeugdinrichtingen-en-Gesloten-Jeugdzorg.pdf

Categorie jongeren
Hoofdauteur: Smeijsters
Auteur: Smeijsters, H. (red.), Dijkema, P. e.a.
Uitgever: KenVaK Publishers
Jaar van uitgifte: 2012
Discipline: sport en bewegen
Doelgroep: jongeren,gevangenenzorg,jeugdzorg
Taal: Ned.
APA-citering: Smeijsters, H. (red.), Dijkema, P. e.a. (2012). Psychomotorische therapie in de Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg Geraadpleegd op 14-6-2018, van http://kenvak.nl/wp-content/uploads/2015/01/Smeijsters-H.-Psychomotorische-therapie-in-de-Justitiele-Jeugdinrichtingen-en-Gesloten-Jeugdzorg.pdf
Type: artikel
Trefwoorden: Therapie, vaktherapie, jongeren, sport, bewegen, psychomotorische therapie