Sluit

Psychomotorische Therapie. Een inleiding

Psychomotorische Therapie. Een inleiding

Psychomotorische therapie werkt vanuit het principe dat bewegen gezond is, voor lichaam én geest. Patiënten met psychische klachten kunnen door middel van bewegings- en lichaamsgerichte interventies succesvol worden behandeld.

Veel behandelaren weten niet precies wat psychomotorische therapie inhoudt. Dit boek biedt een beknopte inleiding in de psychomotorische therapie en de plaats die ze inneemt binnen de geestelijke gezondheidszorg. De auteurs bespreken de doelgroepen, de praktijk en de wetenschappelijke achtergronden en maken niet alleen inzichtelijk waar het vak vandaag de dag staat, maar geven ook aan wat er in de toekomst nog meer mogelijk is.
Psychomotorische therapie: een inleiding is geschreven voor behandelaren in de (g)gz en voor studenten aan opleidingen voor vaktherapeuten. Het geeft een helder beeld van dit nog relatief jonge vakgebied.

Paul Hekking heeft tot zijn pensionering in 2010 een eigen praktijk psychomotorische therapie gevoerd.
Pauline Fellinger is docent, trainer en supervisor aan de opleiding Psychomotorische therapie en bewegingsagogie van de Hogeschool Windesheim te Zwolle.

Categorie alle
Hoofdauteur: Hekking
Auteur: Hekking,P. & Fellinger, P.
Uitgever: Boom
Jaar van uitgifte: 2011
Discipline: sport en bewegen
Doelgroep: alle
Taal: Ned.
APA-citering: Hekking,P. & Fellinger,P.(2011) Psychomotorische Therapie. Een inleiding Amsterdam: Boom
Type: boek
Trefwoorden: PMT, therapie