Sluit

Praktijkonderzoek naar interventies in gesloten jeugdzorg en justitiële inrichtingen.

Praktijkonderzoek naar interventies in gesloten jeugdzorg en justitiële inrichtingen.

Vaktherapie werkt aan tekorten/problemen met betrekking tot vier kerngebieden: zelfbeeld, emoties, cognitie en interactie. De vaktherapie richt zich op het opheffen of verminderen van tekorten met betrekking tot dynamisch criminogene factoren, anders gezegd: op risicofactoren uit de SAVRY (12‐18 jarigen) die een relatie hebben met de vier kerngebieden: voor het kerngebied zelfbeeld betreft dit de risicofactoren omgang met delinquente leeftijdsgenoten en negatieve opvattingen; voor het kerngebied emotie gaat het om de risicofactoren ervaren stress en copingvaardigheden, riskant gedrag/impulsiviteit en problemen bij
omgaan met boosheid;  voor het kerngebied interactie betreft het de risicofactoren omgang met delinquente leeftijdsgenoten, afwijzing door leeftijdsgenoten en gebrek aan berouw/empathie; voor het kerngebeid cognitie tenslotte gaat het om de risicofactoren afwijzing door leeftijdsgenoten, negatieve opvattingen en aandachtstekort‐hyperactiviteitprobleem Daarbij richt de vaktherapie zich specifiek op de jeugdigen die op die factoren een midden of hoge recidivekans hebben. De vaktherapie richt zich
bovendien niet alleen op tekorten, maar ook op het versterken van protectieve factoren.

Categorie jongeren
Hoofdauteur: Smeijsters
Auteur: Smeijsters, H.
Uitgever: Melos
Jaar van uitgifte: 2010
Discipline: algemeen
Doelgroep: gevangenenzorg
Taal: Ned.
ISBN: 978 90 802 65479
APA-citering: Smeijsters, H. (2010). Praktijkonderzoek naar interventies in gesloten jeugdzorg en justitiële inrichtingen. Geraadpleegd op 12 juli 2016, van: http://kenvak.nl/wp-content/uploads/2015/01/Smeijsters-H.-Vaktherapie-in-de-justiti%C3%ABle-jeugdinrichtingen-en-de-gesloten-jeugdzorg.pdf
Type: artikel
Trefwoorden: Delinquenten, onderzoek, criminaliteit, jongeren, gesloten jeugdzorg