Sluit

Opvoeden in betrokkenheid

Opvoeden in betrokkenheid

De huidige maatschappij doet een steeds groter beroep op de onderlinge betrokkenheid van burgers. Echter, deze betrokkenheid is geen vanzelfsprekendheid in een geïndividualiseerde cultuur. Hoe bevorder je maatschappelijke betrokkenheid?
Deze vraag vormt het overkoepelende thema van deze bundel. Opvoeden in betrokkenheid laat zien hoe ouders, professionals en kinderen zelf, een belangrijke rol kunnen spelen in de ontwikkeling naar een meer betrokken maatschappij.

Het werkverband ‘Burgerschap’ dat bestaat uit promovendi en gepromoveerden, gelieerd aan de Universiteit Utrecht, schreef dit boek. Deze onderzoekers schrijven ieder vanuit een eigen perspectief over de veelvormige relatie tussen opvoeding, onderwijs en burgerschap.

Opvoeden in betrokkenheid wendt zich tot professionals die werkzaam zijn binnen een onderwijs-, jeugdzorg- of welzijnscontext. Het richt zich op professionals die op zoek zijn naar legitimatie van en inspiratie voor het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid.

Categorie alle
Hoofdauteur: Jurrius
Auteur: Jurrius, K. & Torringa, H.
Uitgever: SWP
Jaar van uitgifte: 2014
Discipline: algemeen
Doelgroep:
Taal:
ISBN: 978 90 885 05515
APA-citering: Jurrius, K. & Torringa, H. (2014). Opvoeden in betrokkenheid. Amsterdam: SWP.
Type: boek
Trefwoorden: betrokkenheid, individualistering, maatschappij, burgerschap, pedagogiek