Sluit

Methodiek sociaal-pedagogische hulpverlening

Methodiek sociaal-pedagogische hulpverlening

Het werkgebied van de sociaalpedagogische hulpverlening (SPH) is in beweging door de gewijzigde wetgeving, financiering en de positie van de cliënt in de hulpverlening. Begrippen als actief burgerschap, empowerment, toenemende diversiteit en integraal werken vragen van de SPHer specifieke methodische kwaliteiten.

Het nieuwe opleidingsprofiel SPH legt een duidelijke relatie tussen de maatschappelijke ontwikkelingen, de nieuwe functieprofielen vanuit de werkgevers en de veranderingen in het aanbieden van onderwijs binnen het hbo. Dit methodiekboek sluit hier op aan. Met casuïstiek leiden de auteurs de student door de veelkleurigheid van visies, methodieken en werkwijzen in de sociaalpedagogische hulpverlening. Zo is oplossingsgericht werken opgenomen als methodiek en is er tevens ruime aandacht voor professionalisering.
Methodiek sociaalpedagogische hulpverlening bestaat uit drie delen. Het eerste deel voert de student langs de belangrijkste begrippen van agogisch methodisch handelen. Deel twee omvat de basismethodieken SPH. Deel drie ten slotte leert de student keuzes maken vanuit brede normatieve professionaliteit. De indeling in agogisch vakmatige, organisatorische en bedrijfsmatige en professionaliseringstaken, sluit inhoudelijk aan bij het nieuwe opleidingsprofiel.

Het boek biedt de student en docent een prachtig overzicht van methoden en technieken binnen het sociaalpedagogisch werk. De casuïstiek helpt de student bij reflectie op eigen handelen.

Bekijk op bol.com

Categorie alle
Hoofdauteur: Hornemans
Auteur: Hornemans, S.
Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum
Jaar van uitgifte: 2011
Discipline: algemeen
Doelgroep: alle
Taal:
ISBN: 978 90 313 76476
APA-citering: Horneman, S. (2011). Methodiek sociaal-pedagogische hulpverlening.Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ( 1 hfd)
Type: hoofdstuk
Trefwoorden: sociaal-pedagogische hulpverlening, methoden, technieken