Sluit

Leefvormen, identiteit en socialisatie

Leefvormen, identiteit en socialisatie

De afgelopen decennia hebben zich in de maatschappij stormachtige ontwikkelingen voorgedaan. Uit een tamelijk eenduidige en overzichtelijke maatschappij zijn wij beland in een postmoderne wereld waarin woorden als meerduidigheid en relativiteit een belangrijke plaats innemen. De veranderingen zijn onder andere duidelijk zichtbaar in de gezinsstructuur en alles wat daarmee samenhangt.
Naast het klassieke gezin zijn er nieuwe leefvormen ontstaan; de opvoeding van kinderen verandert; de taakverdeling en rolpatronen tussen vrouwen en mannen zijn drastisch gewijzigd; seksualiteit, sekse en identiteit zijn centrale begrippen geworden in moderne socialisatieprocessen; er is meer aandacht gekomen voor de betekenis van jeugdculturen.
In het boek Leefvormen, identiteit en socialisatie wordt in kort bestek een beeld gegeven van deze ontwikkelingen. Vanuit een interdisciplinair perspectief worden complexe processen behandeld die de genoemde veranderingen hebben teweeggebracht. Door de diverse wetenschapsgebieden zoals geschiedenis, wetenschapsfilosofie, psychologie, sociologie, pedagogiek en antropologie aan het woord te laten over dezelfde maatschappelijke verschijnselen, ontstaat een zo compleet mogelijk beeld.

Bekijk op bol.com

Categorie alle
Hoofdauteur: Kooistra
Auteur: Kooistra, J.
Uitgever: Boom
Jaar van uitgifte: 1997
Discipline: algemeen
Doelgroep:
Taal: Ned.
ISBN: 978 90 518 96794
APA-citering: Kooistra, J. (1997). Leefvormen, identiteit en socialisatie. Den Haag: Boom.
Type: boek
Trefwoorden: maatschappij, postmodern, relativiteit, leefvormen, gezinsstructuur