Sluit

Kleine verhale: Narrativiteit met multimedia in sociale beroepen

Kleine verhale: Narrativiteit met multimedia in sociale beroepen

Mensen zijn van nature geneigd om flarden informatie en belevenissen aaneen te smeden tot verhalen en er zo betekenis aan te geven. Op deze manier ontstaan kleine verhalen die diep geworteld kunnen zijn in persoonlijke levensgeschiedenissen. Voor professionals in sociale beroepen vormen verhalen bijzondere aanknopingspunten om hun clienten te helpen ruimte te creeren voor verandering en groei. In een verhaal kun je immers spelen met verwachtingen, scenario’s, rollen en decors. In dit boek zet de auteur op een gedegen manier uiteen hoe professionals kunnen werken vanuit de narratieve benadering. Hij legt uit hoe ze clienten kunnen helpen hun verhaal vorm te geven met de handige multimediale technieken van de vertellingen en de dialoog daarover. Het boek bevat veel opdrachten waarmee de beginnende social worker kan oefenen in het werken vanuit de narratieve benadering. Bij het boek hoort een website met voorbeelden van digitale vertellingen en aanvullende hulpbronnen.

Bekijk op bol.com

Categorie alle
Hoofdauteur: Haaster
Auteur: Haaster,K.J.M.v.
Uitgever: Coutinho
Jaar van uitgifte: 2006
Discipline: taal
Doelgroep: alle
Taal: Ned.
ISBN: 90 469 0021 5
APA-citering: Haaster, K. v. (2006) Kleine verhalen. Narrativiteit met multimedia in sociale beroepen. Bussum: Coutinho
Type: boek
Trefwoorden: Digitale storytelling, narratieve ruimte, dialogische ruimte, vertellen, narrativiteit