Sluit

Interactief

Interactief

De interactieve methode die in dit boek wordt beschreven is ontstaan vanuit het werken in de praktijk van creatieve therapie met groepen. De interactieve methode als benaming is een samenvoeging van de woorden ‘interactie’ en ‘actief’. Cliënten in creatieve therapie zijn actief, werken met elkaar en zijn daardoor in interactie met het materiaal en met anderen. Het begrip interactie staat in deze methode centraal. De kracht van de onderlinge hulp is een belangrijk middel bij het oplossen van problemen. De groepsleden kunnen elkaars positieve en negatieve voorbeeld zijn, geven elkaar inzicht en worden door elkaar geconfronteerd met hun eigen gedrag. Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de interactieve methode uiteen gezet. Het tweede deel bevat een aantal opdrachten die toegepast kunnen worden volgens de interactieve methode. Praktijkvoorbeelden verhelderen de tekst. Het boek is bedoeld voor mensen die als creatief therapeut werkzaam zijn in de therapeutische en agogische sector. De beschreven methode is bruikbaar voor open en gesloten groepen, heterogene en homogene groepen. Het kan toegepast worden bij volwassenen en kinderen, zowel in langdurende als kortdurende behandelingen en in verschillende settings.

Bekijk op bol.com

Categorie alle
Hoofdauteur: Beelen
Auteur: Beelen, F. & Oelers, M.
Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum
Jaar van uitgifte: 2004
Discipline: algemeen
Doelgroep:
Taal: Ned.
ISBN: 978 90 313 28536
APA-citering: Beelen, F. & Oelers, M. (2004). Interactief. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
Type: boek
Trefwoorden: Creatief, creatieve therapie, groepen, interactie