Sluit

Didactiek van het beeldend vormgeven

Didactiek van het beeldend vormgeven

De inhoud van het boek bestaat uit een neerslag van colleges van handvaardigheid en beeldende vakken aan de Noordelijke Hogeschool. Door begeleiding van studenten in hun schoolpraktijk ontstond de gelegenheid theoretische uitgangspunten op hun bereikbaarheid in het onderwijs te toetsen, Een groot deel van de betrekking op de drie beeldende vakken: handvaardigheid, tekenen en textiele werkvormen. De opzet van dit boek wordt door twee kernen bepaald. De eerste uit de structuur van beeldende produkten. Waarvoor dient het beeldend produkt? Wat stelt het voor? Hoe is tiet samengesteld? De tweede kern stelt de ontstaanswijze van beeldende produkten aan de orde: de processen van vormgeven. Daarin wordt onderscheid gemaakt in traditioneel ambachtelijke processen, experimentele processen en ontkwerpprocessen. De verbindingen tussen deze twee kernen worden gevormd door de wijze waarop mensen omgaan met beeldende produkten. Dit menselijk gedrag bepaalt de functies die beeldende produkten vervullen in onze samenleving en andere culturen.

Bekijk op bol.com

Categorie alle
Hoofdauteur: Zwiers
Auteur: Zwiers, K.
Uitgever: Noordhoff Uitgevers B.V.
Jaar van uitgifte: 1990
Discipline: beeldend
Doelgroep: onderwijs
Taal: Ned.
ISBN: 978 90 019 86407
APA-citering: Zwiers, K. (1990). Didactiek van het beeldend vormgeven. Groningen: Wolters Noordhoff B.V.
Type: boek
Trefwoorden: Beeldend vormen, product, proces, onderwijs, beeldend,