Sluit

Denken over kunst

Denken over kunst

Denken over kunst’ biedt een systematische introductie van een aantal grondbegrippen en basistheorieën uit de kunstfilosofie. Het verschaft een theoretisch kader waarmee vanuit verschillende gezichtspunten over kunst kan worden nagedacht. ‘Denken over kunst’ maakt het verband duidelijk tussen kunstfilosofie en kunstwereld, en presenteert een zo objectief mogelijke weergave van de stand van zaken binnen het esthetisch denken.
Over wat kunst is en wat kunst zou moeten zijn, gaat het eerste deel van deze inleiding. Hierin komen de klassieke kunsttheorieën aan bod die tot de dag van vandaag onze kijk op kunst hebben beïnvloed.
In het tweede deel plaatst de auteur het denken over kunst in een maatschappelijk en historisch kader en vergelijkt hij de verschillende kunst-filosofische stromingen met elkaar.
Kunst kan ook als taal worden beschouwd, met een eigen tekensysteem, althans volgens de postmodernisten. Volgens deze opvatting moet kunst los van de historische context worden gewaardeerd en bestudeerd. In het derde deel staat de vraag centraal of kunst wel een relatie met de werkelijkheid dient aan te gaan.
De inzichten en theorieën die in dit boek aan bod komen, worden geïllustreerd aan de hand van full-colour afbeeldingen van de besproken kunstwerken.
‘Denken over kunst’ richt zich op universitaire studenten kunst- en cultuurstudies, studenten (kunst)filosofie en havo-studenten, maar is ook geschikt als een algemene introductie in de stof.

Bekijk op bol.com

Categorie alle
Hoofdauteur: Breambussche
Auteur: Breambussche, A. A. van den.
Uitgever: Coutinho
Jaar van uitgifte: 2007
Discipline: beeldend
Doelgroep: alle
Taal: Ned.
ISBN: 978 90 469 00093
APA-citering: Breambussche, A. A. van den. (2007). Denken over kunst. Bussum: Coutinho.
Type: boek
Trefwoorden: kunst, analyse, filosofie, kunsttheorieën, kunstbeschouwing