Sluit

De rol van vaktherapieën bij de behandeling van psychotrauma.

De rol van vaktherapieën bij de behandeling van psychotrauma.

Dit hoofdstuk begint met een korte uiteenzetting over het hoe en waarom van vaktherapieën. Daarna wordt achtereenvolgens ingegaan op beeldend creatieve therapie met jong getraumatiseerde volwasse-nen in een
privé-praktijk, muziektherapie met vluchtelingen in een psychiatrisch ziekenhuis, bewe-gingstherapie in een traumakliniek voor vluchtelingen en dramatherapie met asielzoekers. Onder de term vaktherapieën
vallen onder meer psychomotore en creatieve therapie en onder creatieve therapie ressorteren muziek, drama-, dans- en beeldende therapie. Bij elke vorm van vaktherapie staat het acti-veren van cliënten voorop. Dat wil zeggen iets doen en iets maken, met als doel de expressieve en communicatieve mogelijkheden van een cliënt vergroten.

Wertheim_Cahen_De_rol_van_vaktherapieen_bij_de_behandeling_van_psychotrauma

Categorie volwassenen
Hoofdauteur: Wertheim-Cahen
Auteur: Wertheim-Cahen, T.
Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum
Jaar van uitgifte: 2007
Discipline: beeldend
Doelgroep: geestelijke gezondheidszorg
Taal: Ned.
APA-citering: Wertheim-Cahen, T. (2007) De rol van vaktherapieën bij de behandeling van psychotrauma. In: Aarts. P.H.G. en W. D. Visser, (red.) Trauma, diagnostiek en behandeling . pp. 313-328. Houten: ICODO/. Bohn Stafleu van Loghum.
Type: hoofdstuk
Trefwoorden: vaktherapie