Sluit

Biografisch leren en werken

Biografisch leren en werken

Iedereen die aan een studie begint, een baan zoekt of een belangrijke beslissing neemt, wil weten wat zijn of haar mogelijkheden zijn. Ook ontlenen mensen motivatie aan zicht op zichzelf. Het leren omgaan met de eigen levensgeschiedenis wordt vanuit dat oogpunt steeds belangrijker. Inmiddels zijn werkwijzen als biografisch leren en werken, biografie counseling en life coaching bekende elementen binnen de dagelijkse praktijk van psychosociale – en sociaal-pedagogische hulpverleners, loopbaanbegeleiders, vormingswerkers en geestelijk werkers. Biografisch werken kan men omschrijven als een persoonlijk onderzoek van het levensverhaal. Daarbij zijn twee of meer mensen betrokken, waarvan een als begeleider, coach of biografisch counsellor optreedt. Deze laatste probeert het bestaan, de drijfveren en passies van de ander in kaart te brengen, om de betekenis daarvan beter te leren begrijpen en accepteren. Dit boek biedt een handreiking aan mensen die willen kennismaken met de praktijk van het biografisch leren en werken, en de vaardigheden en technieken willen leren om biografisch onderzoek te kunnen verrichten. Door de keuze voor een creatieve aanpak met aandacht voor autobiografisch vertellen en schrijven, beeldend werken, spel en drama wordt de dynamiek van het levensverhaal beter zichtbaar.

Bekijk op bol.com

Categorie alle
Hoofdauteur: Prinsenberg
Auteur: Prinsenberg, G.
Uitgever: SWP
Jaar van uitgifte: 2010
Discipline: taal
Doelgroep: alle
Taal: Ned.
ISBN: 978 90 666 56673
APA-citering: Prinsenberg, G. (2010). Biografisch leren en werken. Amsterdam:SWP
Type: boek
Trefwoorden: Coaching, motivatie, levensgeschiedenis, levensverhaal, narrativiteit