Sluit

Beeldend vormen voor sociaal-pedagogische hulpverlening

Beeldend vormen voor sociaal-pedagogische hulpverlening

Dit boek is een steun bij de oriëntatie op, het verkrijgen van inzicht in en het gebruik van beeldende vorming in de praktijk van de sociaal-pedagogisch hulpverlener. Mensen kunnen op allerlei terrein vragen of behoeften hebben, waardoor ze professionele hulp nodig hebben. Op deze vragen kan de sociaal-pedagogisch hulpverlener inspelen door agogische maar ook beeldende ondersteuning, begeleiding, of behandeling. Het boek is opgebouwd uit drie delen. In het eerste deel wordt ingegaan op de attitude en de motivatie voor beeldende activiteiten. Het geeft tevens een overzicht van de functie en rol van beeldende vorming en schetst een korte geschiedenis van het beeldend vormen in de hulpverlening vanaf 1900. Het tweede deel van het boek behandelt het subject van beeldend vormen: de mens. En volgt daarbij de ontwikkeling van de ‘vormende mens’ vanaf de prille kindertijd tot de ouderdom. Daarin komen dan ook de verschillende doelgroepen aan bod, met wie de SPH’er werkt en worden telkens afzonderlijk de aanknopingspunten gegeven die specifiek zijn voor de verschillende doelgroepen. Het derde deel beschrijft een methodiek van het beeldend vormen, en het methodiek ontwikkelend handelen daarbij voor de praktijk van de sociaal-pedagogische hulpverlening. Elk deel wordt gevormd door een aantal hoofdstukken die modulair van opzet zijn. Elk hoofdstuk wordt afgestoten met vragen en opdrachten, enkele praktijkvoorbeelden en een literatuurlijst. Het boek is bedoeld voor sociaal-pedagogisch hulpverleners, orthopedagogisch beeldend vormers, activiteitenbegeleiders, jeugdhulpverleners en verder iedereen die wil werken Met beeldende middelen in de hulp- en dienstverlening.

Bekijk op bol.com

Categorie alle
Hoofdauteur: Schreurs
Auteur: Schreurs, H.
Uitgever: Boom
Jaar van uitgifte: 1998
Discipline: beeldend
Doelgroep: alle
Taal: Ned.
ISBN: 978 90 244 13836
APA-citering: Schreurs, H. (1998). Mens en beeld. Beeldend vormen voor sociaal-pedagogische hulpverlening. Den Haag: Boom.
Type: boek
Trefwoorden: sociaal-pedagogische hulpverlening, beeldende vorming, activiteiten, middelen, muzisch