Sluit

Battle zonder knokken: Talentcoaching van risicojongeren

Battle zonder knokken: Talentcoaching van risicojongeren

Dit boekje gaat over risicojongeren. Het centrale thema is de vraag op welke wijze deze jongeren hun gedrag in positieve zin kunnen ombuigen. De auteur, een docente die werkzaam is op een hogeschool, geeft een gedegen en verfrissende uiteenzetting van de vele theoretische aspecten van dit vraagstuk. Daarnaast geeft zij een nuttige praktijkgerichte uitwerking. Het helder geschreven boekje geeft aan dat het negatieve gedrag van jongeren omgebogen kan worden als zij op een of andere manier (bijvoorbeeld in de muziek) successen boeken. Het ervaren van succes zet aan tot verder positief gedrag. Deze uitgave geeft vele voorbeelden van dit model van denken, die met name voor professionals (hulpverleners) en beleidsmakers van groot nut kunnen zijn. Het boekje geeft beknopt informatie over een dertiental talentprojecten in Nederland. Een bijzonder nuttige uitgave waarin nieuwe inzichten worden gepresenteerd.

Bekijk op bol.com

Categorie jongeren
Hoofdauteur: Kooijmans
Auteur: Kooijmans, M.
Uitgever: SWP
Jaar van uitgifte: 2009
Discipline: algemeen
Doelgroep: alle
Taal: Ned.
ISBN: 978 90 885 00411
APA-citering: Kooijmans, M. (2009). Battle zonder knokken. Talentcoaching van risicojongeren. Duivendrecht: SWP
Type: boek
Trefwoorden: probleemjongeren, jongeren, positiviteit, positief gedrag, ondernemen