Sluit

Agressieregulatie door vaktherapeuten in de forensische psychiatrie

Agressieregulatie door vaktherapeuten in de forensische psychiatrie

Het document beschrijft allereerst reeds uitgevoerd onderzoek naar het gebruik van vaktherapieën bij agressieregulatie in de forensische psychiatrie. Vervolgens wordt het probleemgebied agressie beschreven, gevolgd door de onderzoekmethode en het behandelingskader. De inclusiecriteria en respondenten komen daarna aan bod. De resultaten geven allereerst per cliënt en per medium een overzicht van de diagnostische thema’s en veranderingen binnen en buiten de sessies, gevolgd door een cross-analyse van de resultaten waarbij thema’s uit de afzonderlijke casussen geïntegreerd zijn. De discussie aan het einde van het verslag vergelijkt de in dit onderzoek gevonden diagnostische thema’s met schemamodi uit de schema-focused therapy, gaat in op de verklaring van de gevonden resultaten, vergelijkt vaktherapieën met andere therapieën en bespreekt de sterke en zwakken kanten van het onderzoek.

Categorie
Auteur: Smeijsters, H.
Uitgever: KenVak
Jaar van uitgifte: 2007
Discipline: algemeen
Doelgroep: gevangenenzorg,geestelijke gezondheidszorg
APA-citering: Smeijsters, H. (2007). Agressieregulatie door vaktherapeuten in de forensische psychiatrie. Geraadpleegd op 12 juli 2016, van: http://kenvak.nl/wp-content/uploads/2015/01/Smeijsters-H.-Agressieregulatie-door-vaktherapieen-in-de-forensische-psychiatrie.pdf
Type: artikel
Trefwoorden: Delinquenten, agressie, onderzoek, creativiteit, interventie