Sluit

Het narcistisch ideaal

Hoewel narcisme in Nederland vaak als iets kwalijks wordt beschouwd, kan het ook gezien worden als een trek die cruciaal…

Opvoeden in betrokkenheid

De huidige maatschappij doet een steeds groter beroep op de onderlinge betrokkenheid van burgers. Echter, deze betrokkenheid is geen vanzelfsprekendheid…

De affectieve burger

De regering wil dat iedereen ‘mee kan doen’ in de samenleving. Met termen als ‘eigen kracht’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’ probeert…

De zinvolle hulpverlener

Wie is de zinvolle hulpverlener? Wat voor gedrag laat hij zien? Waar liggen zijn capaciteiten? Welke overtuigingen heeft hij? MOVISIE…

Welzijn in de 21e eeuw

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gezorgd voor een stevige en wenselijke impuls van de welzijnssector. Deze opleving is opmerkelijk.…

Schilderen met aquarel

Hoe schildert Turner zijn expressieve landschappen? Hoe bouwt Nolde door het spel met water en verf zijn prachtige bloemschilderijen op?…

Schilderen met acryl

Hoe creëert Van Gogh beweging in zijn werk? Hoe gebruikt Monet kleur om licht en schaduw in zijn schilderijen te…

Retourtje inzicht

Veel sociale professionals hebben hun beroep gekozen omdat ze graag met mensen willen werken: het maakt hun werk boeiend en…

Hoe creativiteit werkt

De vonk, het gloeilampje, eureka! Een onderzoeker van 3M had een nieuwe papierlijm gemaakt, maar die dreigde te mislukken, de…

Voor een goede zaak

In een tijd van complexe vraagstukken en maatschappelijke verschuivingen, zijn mensen nodig die nieuwe realiteiten creëren. Ondernemende mensen met frisse…

Creativiteit geen kunst

Sommige mensen gebruiken hun creativiteit als iets vanzelfsprekends. Anderen denken dat ze niet creatief zijn en het ook nooit kunnen…

Het palet van de psychologie

Het palet van de psychologie behandelt zeven belangrijke stromingen in de psychologie: de psychoanalyse, het behaviorisme, de humanistische psychologie, de…

Ik en jij

Martin Buber publiceerde Ik en Jij (Ich und Du) in 1923, en al snel werd deze intense meditatie over de…

Muzisch-agogische methodiek

Het werkveld van de sociale professional verandert razendsnel. Een creatieve en innovatieve beroepshouding is een onmisbare basis voor het professioneel…

Het menselijk gelaat

Gevormd door de Hebreeuwse bijbel, de Russische literatuur en de Europese filosofie van Plato tot Husserl, ontwikkelde Emmanuel Levinas een…

Beelden van zorg

Dit boek brengt zorg in beeld vanuit het bijzondere perspectief van de geestelijke verzorging, naar hun bronnen van kracht, maar…

Beeldtaal

Wanneer zegt een beeld meer dan duizend woorden? Iedereen die wel eens een pagina voor een tijdschrift bedenkt, een powerpointpresentatie…

Hardop kijken

Kunst leren begrijpen is een moeilijk en langdurig proces. Het houdt meer in dan het ontwikkelen van een persoonlijke voorkeur.…

Denken over kunst

Denken over kunst’ biedt een systematische introductie van een aantal grondbegrippen en basistheorieën uit de kunstfilosofie. Het verschaft een theoretisch…

De creatief agogische benadering

Een hoofdstuk uit het boek ’Methodiek sociaal pedagogische hulpverlening’ De creatief-agogische benadering is juist voor de sociaal pedagogische hulpverlening belangrijk…

Creativiteit Hoe? Zo!

Een vernieuwend en inspirerend boek met de beste inzichten en tips om de creativiteit van jezelf en je organisatie beter…

Met nieuwe ogen

Ieder mens is een unieke persoonlijkheid. Er bestaan dan ook niet alleen cultuurverschillen tussen mensen uit verschillende landen, maar ook…

Rituelen en gewoonten

Dit boek laat zien hoe verschillende culturen in zonde multiculturele samenleving omgaan met geboorte, ziekte en dood. Het stelt hulp-…

Op verhaal komen

De dubbele betekenis zal niemand ontgaan. Verhalen maken en geven aan elkaar is een vrolijke en vaak ook ‘geraakte’ manier…