Sluit

De zinvolle hulpverlener

Wie is de zinvolle hulpverlener? Wat voor gedrag laat hij zien? Waar liggen zijn capaciteiten? Welke overtuigingen heeft hij? MOVISIE…

Welzijn in de 21e eeuw

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gezorgd voor een stevige en wenselijke impuls van de welzijnssector. Deze opleving is opmerkelijk.…

Schilderen met aquarel

Hoe schildert Turner zijn expressieve landschappen? Hoe bouwt Nolde door het spel met water en verf zijn prachtige bloemschilderijen op?…

Schilderen met acryl

Hoe creëert Van Gogh beweging in zijn werk? Hoe gebruikt Monet kleur om licht en schaduw in zijn schilderijen te…

Het narcistisch ideaal

Hoewel narcisme in Nederland vaak als iets kwalijks wordt beschouwd, kan het ook gezien worden als een trek die cruciaal…

Opvoeden in betrokkenheid

De huidige maatschappij doet een steeds groter beroep op de onderlinge betrokkenheid van burgers. Echter, deze betrokkenheid is geen vanzelfsprekendheid…

De affectieve burger

De regering wil dat iedereen ‘mee kan doen’ in de samenleving. Met termen als ‘eigen kracht’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’ probeert…

Het palet van de psychologie

Het palet van de psychologie behandelt zeven belangrijke stromingen in de psychologie: de psychoanalyse, het behaviorisme, de humanistische psychologie, de…

Ik en jij

Martin Buber publiceerde Ik en Jij (Ich und Du) in 1923, en al snel werd deze intense meditatie over de…

Muzisch-agogische methodiek

Het werkveld van de sociale professional verandert razendsnel. Een creatieve en innovatieve beroepshouding is een onmisbare basis voor het professioneel…

Het menselijk gelaat

Gevormd door de Hebreeuwse bijbel, de Russische literatuur en de Europese filosofie van Plato tot Husserl, ontwikkelde Emmanuel Levinas een…

Beelden van zorg

Dit boek brengt zorg in beeld vanuit het bijzondere perspectief van de geestelijke verzorging, naar hun bronnen van kracht, maar…

Beeldtaal

Wanneer zegt een beeld meer dan duizend woorden? Iedereen die wel eens een pagina voor een tijdschrift bedenkt, een powerpointpresentatie…

Hardop kijken

Kunst leren begrijpen is een moeilijk en langdurig proces. Het houdt meer in dan het ontwikkelen van een persoonlijke voorkeur.…

Denken over kunst

Denken over kunst’ biedt een systematische introductie van een aantal grondbegrippen en basistheorieën uit de kunstfilosofie. Het verschaft een theoretisch…

De creatief agogische benadering

Een hoofdstuk uit het boek ’Methodiek sociaal pedagogische hulpverlening’ De creatief-agogische benadering is juist voor de sociaal pedagogische hulpverlening belangrijk…

Creativiteit Hoe? Zo!

Een vernieuwend en inspirerend boek met de beste inzichten en tips om de creativiteit van jezelf en je organisatie beter…

Retourtje inzicht

Veel sociale professionals hebben hun beroep gekozen omdat ze graag met mensen willen werken: het maakt hun werk boeiend en…

Hoe creativiteit werkt

De vonk, het gloeilampje, eureka! Een onderzoeker van 3M had een nieuwe papierlijm gemaakt, maar die dreigde te mislukken, de…

Voor een goede zaak

In een tijd van complexe vraagstukken en maatschappelijke verschuivingen, zijn mensen nodig die nieuwe realiteiten creëren. Ondernemende mensen met frisse…

Creativiteit geen kunst

Sommige mensen gebruiken hun creativiteit als iets vanzelfsprekends. Anderen denken dat ze niet creatief zijn en het ook nooit kunnen…

Op verhaal komen

De dubbele betekenis zal niemand ontgaan. Verhalen maken en geven aan elkaar is een vrolijke en vaak ook ‘geraakte’ manier…

Verdraait goed

Het gebruik van video-opnames in het kader van hulpverlening neemt sterk toe. Op het gebied van intensieve thuisbehandeling werd tot…

Wat werkt: Creatieve therapie

Onder vaktherapie vallen therapievormen die gebruik maken van muziek, dans, beweging, drama en beeldend materiaal. Deze therapievormen kunnen worden ingezet…

Metaforen aan het woord

Een metafoor is een brug; hij legt een verbinding tussen een realistische beschrijving en een symbolische situatie. In dit praktijkgerichte…