Sluiten

Kennisbank

Een verzamelplek voor alle kennis die met creatieve disciplines en hulpverlening te maken heeft. Neem een kijkje! Heb je aanvullingen? Stuur dan een mail naar info@creatiefhulpverlenen.nl

1
Yes
None
1
50
/kennisbank/
Thumbnail
Filter
Sorteer op:

Categorieën:

Auteur:

Uitgever:

Jaar van uitgifte:

Discipline:

Doelgroep:

Taal:

Type:

alle
Big magic Image
Big magic
Type: boek
Energize! Image
Energize!
Type: boek
Energize! Image
Energize!
Type: boek
Energize! Image
Energize!
Type: boek
Play Image
Play
Type: boek
'Iets' maken

Over het boek: In dit essay staat de ervaring van ‘iets maken’ centraal: Wat gebeurt er als iemand tekent, beeldhouwt, schildert of boetseert? Welke krachten beïnvloeden de maker, die een portret schildert? Nooit eerder werd de dynamiek van het beeldend proces op een onderzoekende manier beschreven. De schrijvers vonden woorden voor een bedrijvig proces, dat zich meestal stilzwijgend voltrekt. Aan de orde komt onder anderen: wat er gebeurt er in handen die beeldend werken. wat is dat bijzondere moment van schepping, als de maker er iets in gaat zien. de wisselwerking tussen de zintuigen, de handeling en de beelden die in het brein opkomen. scheppingsverhalen, mythologische vertellingen en de invloed van onze door digitale technologie bewogen samenleving. Het proces van de creatieve dadendrang wordt beschreven vanuit filosofische perspectieven. Enkele thema’s zijn: orde en chaos; esthetiek en ethiek; de rol van kennen, kunnen en vergeten. De kennis van ‘iets maken’ is gebaseerd op de praktijk van ruim 60 jaar beeldende therapie. In eerste instantie is ‘iets maken’ geschreven voor beeldend therapeuten, docenten beeldende vorming en beeldend kunstenaars, kortom professionals en studenten in het beeldend vakgebied. De impressionistische, soms poëtische stijl van dit boek maakt ‘iets maken’ leesbaar voor eenieder, die meer wil weten van wat er gebeurt, als iemand de handen in de klei steekt en iets maakt.

Bekijk op bol.com

Type: boek
50 werkvormen voor creatieve sessies
50 werkvormen voor creatieve sessies Image

Creatief denken kun je zien als een ontdekkingsreis. Soms laat je het logisch denken even voor wat het is en zoek je je grenzen op, wil je zoveel mogelijk out of the box denken en laat je je verbeelding spreken. In andere gevallen heb je juist je logische denkvaardigheden nodig om een vraagstuk van alle kanten te bekijken of een idee te beoordelen. Dit boek biedt een schatkaart om je weg te vinden in de wereld van creatief denken. Het bevat vijftig inspirerende werkvormen die de hersenen op verschillende manieren prikkelen en die geschikt zijn voor creatieve sessies met groepen, maar soms ook een individuele variant hebben. Onder creatieve sessies verstaan we bijeenkomsten die bijdragen aan nieuwe ideeën of een gezamenlijk streefbeeld en uiteindelijk tot innovaties en verbeteringen leiden. Dat kan op een intuïtieve manier gaan, maar er staan ook voldoende werkvormen in dit boek waarbij een beroep wordt gedaan op de ratio. 50 werkvormen voor creatieve sessies is geschreven voor mensen die bijeenkomsten begeleiden waarbij gebruik wordt gemaakt van de creatieve vermogens van de deelnemers om zo echt tot vernieuwing of verbetering te komen. Dat maakt dit boek geschikt voor managers, beleidsmedewerkers, trainers, consultants, professionele facilitators en verder voor iedereen die zulke sessies begeleidt.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Activiteitenmethodiek voor de hulpverlening
Activiteitenmethodiek voor de hulpverlening Image

Dit boek gaat over het methodisch voorbereiden, uitvoeren en evalueren van activiteiten zoals die in het kader van dagbesteding in verschillende instellingen van geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg en welzijnszorg plaatsvinden. Gekozen is voor een afzonderlijke benadering van methodisch-agogisch handelen en instrumenteel-technisch handelen om deze vervolgens samen te voegen op toepassingsniveau.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Agressieregulatie door vaktherapeuten in de forensische psychiatrie
Agressieregulatie door vaktherapeuten in de forensische psychiatrie Image

Het document beschrijft allereerst reeds uitgevoerd onderzoek naar het gebruik van vaktherapieën bij agressieregulatie in de forensische psychiatrie. Vervolgens wordt het probleemgebied agressie beschreven, gevolgd door de onderzoekmethode en het behandelingskader. De inclusiecriteria en respondenten komen daarna aan bod. De resultaten geven allereerst per cliënt en per medium een overzicht van de diagnostische thema’s en veranderingen binnen en buiten de sessies, gevolgd door een cross-analyse van de resultaten waarbij thema’s uit de afzonderlijke casussen geïntegreerd zijn. De discussie aan het einde van het verslag vergelijkt de in dit onderzoek gevonden diagnostische thema’s met schemamodi uit de schema-focused therapy, gaat in op de verklaring van de gevonden resultaten, vergelijkt vaktherapieën met andere therapieën en bespreekt de sterke en zwakken kanten van het onderzoek.

Type: artikel
alle
Het zelfportret
Het zelfportret Image

Het zelfportret is het bepalende visuele genre geworden van ons bekentenistijdperk, maar moderne kunstenaars zijn bepaald niet de eerste die de kracht en potentie van het zelfportret hebben verkend en ingezet. In dit uitgebreide culturele onderzoek van het genre brengt kunsthistoricus en -criticus James Hall de geschiedenis van het zelfportret op magnifieke wijze in kaart – van de vroegste versies van de mythe van Narcissus en de christelijke traditie in de middeleeuwen tot de overvloedige zelfportretproductie van hedendaagse kunstenaars.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Teken je gesprek over gedrag.
Teken je gesprek over gedrag. Image

Teken je gesprek is een interactieve, visuele gespreksmethode. Het ondersteunt en visualiseert oplossingsgerichte werkwijzen.
De kracht van de methode is dat de tekening die je samen maakt een kernachtig, logisch en visueel overzicht biedt aan de probleemdrager; het kind, de jongere of de volwassene in kwestie. De kern van het probleem is in één oogopslag te zien, net als de voor- en nadelen van het huidige en eventueel nieuwe gedrag. Dit geeft duidelijkheid, waardoor de probleemdrager zelf tot inzichten en passende oplossingen kan komen. Het gevoel van autonomie is hierbij belangrijk en bevordert de motivatie en het probleemoplossend vermogen.

Type: boek
Teken je gesprek over faalangst
Teken je gesprek over faalangst Image

Teken je gesprek is een interactieve, visuele gespreksmethode voor begeleiders van kinderen, jongeren én volwassenen. Zij ondersteunt en visualiseert oplossingsgerichte werkwijzen en is goed te gebruiken naast bijvoorbeeld Kids’ Skills of NLP. Hoewel de methode niet specifiek voor mensen met een autisme spectrumstoornis, ADHD of ADD ontwikkeld is, hebben zij veel baat bij deze visuele aanpak. Ook mensen die chaotisch of associatief denken profiteren van visuele gespreksvoering.
De kracht van de methode is dat de tekening die je samen maakt een kernachtig, logisch en visueel overzicht biedt aan de probleemdrager. De kern van het probleem is hierdoor in één oogopslag te zien en geeft duidelijkheid, waardoor het kind zelf tot inzichten en passende oplossingen kan komen. Dit bevordert de motivatie en het zelfoplossend vermogen.

Type: boek
Op de achterkant van een servet.
Op de achterkant van een servet. Image

Geen betere manier om te bewijzen dat we iets goed begrijpen dan er een eenvoudig plaatje van te tekenen. En geen effectievere manier om een lastig vraagstuk op te lossen dan een pen te pakken en de onderdelen van het probleem te tekenen’. Dat schrijft Dan Roam in deze internationale bestseller. Hij bewijst dat een simpele tekening op een bescheiden servetje effectiever kan zijn dan de meest gelikte PowerPoint-presentatie. Gebaseerd op twintig jaar ervaring en de jongste wetenschappelijke ontdekkingen rond hoe wij zien, leert Roam de lezer hoe je ieder probleem kunt verduidelijken of elk idee kunt verkopen met behulp van een simpele reeks tools.

Type: boek
Brainnovation
Brainnovation Image

Automatisering en robotisering zorgen ervoor dat bestaande banen verdwijnen. Tegelijkertijd worden nieuwe – nu nog niet bestaande banen – gecreëerd. Voor mensen die flexibel en innovatief kunnen denken, is een goede toekomst weggelegd. Brainnovation is een unieke methode om creatieve oplossingen voor uitdagingen en problemen te vinden en te realiseren.
Brainnovation is gebaseerd op de werking van de hersenen. De methode is nieuw, maar de onderdelen van de methode zijn wetenschappelijk onderlegd.

In de uitgave wordt veel gebruik gemaakt van praktische voorbeelden en verklarend beeldmateriaal waardoor meteen duidelijk wordt wat er wordt bedoeld. De nadruk ligt niet op de theorie, maar op de praktijk. De student brengt Brainnovation in praktijk met het Personal Creativity Plan (PCP) aan de hand van een zelfgekozen uitdaging. De ontwikkeling van het PCP loopt parallel met de lessen.
Ieder mens leert anders. Tijdens de ontwikkeling van het PCP leert de student proefondervindelijk welke instrumenten in de vorm van testen en oefeningen, voor hem of haar de beste resultaten geven. De voortgang wordt door de docent gemonitord door middel van testen en het PCP.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Imagine: Hoe creativiteit werkt
Imagine: Hoe creativiteit werkt Image

Een onderzoeker van 3M had een nieuwe papierlijm gemaakt, maar die dreigde te mislukken, de lijm was te zwak. Op een zondag, in de kerk, zag hij opeens het licht: het ‘geeltje’, de Post-It. Vernieuwing komt vaak onverwacht: Bob Dylan schreef ‘Like A Rolling Stone’ op een moment dat hij overwoog te stoppen met de muziek. En medische vernieuwingen ontstaan vaker bij de koffieautomaat dan in het laboratorium.

In Uit het niets beschrijft Jonah Lehrer hoe nieuwe ideeën ontstaan. Dat levert verrassende conclusies op: hoe beter je je concentreert, des te kleiner de kans dat je een oplossing vindt. Nooit werken je hersens harder dan wanneer je gevraagd wordt ‘even aan niets te denken’ – juist daarom lijken de beste ideeën uit het niets te komen.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Big magic
Big magic Image

Vele lezers worden al jaren geïnspireerd door de boeken van Elizabeth Gilbert. Maar na haar grote bestseller Eten, bidden, beminnen moest ook zij weer het vertrouwen en de creativiteit in zichzelf vinden om tot nieuw werk te komen. In de haar zo typerende geestige en tegelijk diepzinnige stijl deelt ze haar ervaringen met de lezer en biedt zo concrete inzichten in de mysterieuze bronnen van inspiratie. Balancerend tussen spiritualiteit en vrolijk pragmatisme moedigt Gilbert ons aan om onze verborgen talenten te ontdekken. Vol empathie en vrijgevigheid laat Gilbert zien hoe we onze ideeën kunnen omarmen, nieuwe uitdagingen het hoofd bieden en ons dagelijks leven leiden met meer passie en mindfulness.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Buiten de lijntjes: herontdek je creativiteit
Buiten de lijntjes: herontdek je creativiteit Image

Terwijl kinderen over het algemeen niet twijfelen aan hun eigen creativiteit, zijn volwassenen veelal minder zeker van zichzelf. Wat verandert er tijdens het volwassen worden? Organisaties over de hele wereld geven aan behoefte te hebben aan creatieve mensen die zich snel kunnen aanpassen aan veranderingen, maar kunnen die niet vinden. Waar zijn ze? In dit provocatieve en inspirerende boek beantwoordt Robinson drie essentiële vragen: Waarom is creativiteit belangrijk? Wat is het probleem? En wat kunnen we eraan doen?

Bekijk op bol.com

Type: boek
Kunst en positieve gezondheid. Een overzichtsstudie naar culturele interventies met mensen die langdurig zorg en ondersteuning ontvangen.
Kunst en positieve gezondheid. Een overzichtsstudie naar culturele interventies met mensen die langdurig zorg en ondersteuning ontvangen. Image

Samen met Movisie en Hogeschool Windesheim heeft het LKCA onlangs het onderzoek “Kunst en positieve gezondheid” afgerond. Dit onderzoek is een overzichtsstudie in opdracht van ZonMw betreffende culturele interventies met mensen die langdurig zorg en ondersteuning ontvangen. De resultaten zijn aangeboden aan de ministeries van OCW en VWS en vormen de basis voor de kennisagenda die de ZonMw-commissie Cultuur en Zorg met stakeholders gaan opstellen. http://www.lkca.nl/vrije-tijd/kunst-en-zorg/overzichtsstudie-kunst-en-zorg

Kunst en positieve gezondheid

Type: onderzoek
Verbeeldingsprocessen en de verwerking van kanker. Beeldende therapie en imaginatie.
Verbeeldingsprocessen en de verwerking van kanker. Beeldende therapie en imaginatie. Image

Geconfronteerd worden met kanker is voor de meeste mensen bijzonder ingrijpend. Je lichaam laat je in de steek. Het meest eigene van jezelf, waarmee je alles doet, denkt, voelt, beweegt, geniet en leeft. Je dierbare lichaam pleegt verraad van binnenuit. ‘Wat is de zin van dat alles?’, is een vraag die dan vaak gesteld wordt. Creatieve expressie en imaginatie (zie kader) kunnen helpen bij het verwerkingsproces. Verbeelding en verwerking van kanker: steun bij het lijden en een verrijkende weg naar zingeving en verdieping.

Een super mooi stuk over mensen die kanker hebben en dit verwerken. Veel voorbeelden met uitleg. Makkelijk om te lezen en tegelijk krachtig en duidelijk in de boodschap.

Verbeeldingsprocessen en de verwerking van kanker. Beeldende therapie en imaginatie.

Theater vanuit het niets
Theater vanuit het niets Image
Improviseren kun je leren; er ontstaat altijd iets als je gaat improviseren. Waarom improviseren en vooral HOE.
Type: boek
Energize!
Energize! Image

Spel ideeën om groepsvormend bezig te zijn.

Type: boek
Theater vanuit het niets
Theater vanuit het niets Image
Improviseren kun je leren; er ontstaat altijd iets als je gaat improviseren. Waarom improviseren en vooral HOE.
Type: boek
Energize!
Energize! Image
Spelideeen om groepsvormend bezig te zijn.
Type: boek
De kunsten van het leven
De kunsten van het leven Image

Waarom bezoeken we musea en theaters? Waarom luisteren we graag naar muziek? En waarom dansen we graag? Omdat we ons er goed bij voelen. Aan de hand van het nieuwste onderzoek van filosofen, psychologen en neurologen beschrijft De kunsten van het leven hoe kunst ons weet te raken. Henk Smeijsters concludeert dat kunst op een positieve manier inwerkt op wat in de neuropsychologie het kernzelf wordt genoemd. Kunst blijkt belangrijker dan we al dachten en bepaalt ons geluk in hoge mate. Kunst haalt ons uit ons gepieker en brengt ons terug bij onze essentie. Door van kunst te genieten of zelf kunst te maken, komen we in de ervaring, in ons lichaam en in het hier en nu te zitten. Deze directe ervaring brengt ons in contact met de lichtheid van het bestaan en is daarom van belang voor onze kwaliteit van leven.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Handboek creatieve therapie
Handboek creatieve therapie Image

Creatief therapeuten zijn reflective practitioners die bij de praktische uitvoering van hun beroep weloverwogen keuzes maken en binnen multi-disciplinaire teams verantwoorden wat Creatieve Therapie (CT) is en wanneer en waarom zij deel van het behandelingsaanbod moet zijn. Dit Handboek Creatieve Therapie ondersteunt de (toekomstige) beroeps-beoefenaar bij het reflecteren over het werk. Aan de hand van het door de auteur ontworpen ‘CT-molecuul’ wordt de body of knowledge van CT beschreven. Het CT-molecuul wordt voor de media drama, muziek, beeldend, dans en beweging en tuin ingevuld en ondersteund door verhelderende voorbeelden uit de praktijk. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: diagnostiek, indicatie, behandeling of begeleiding, doelstelling en psychotherapeutisch referentiekader. Begrippen als creativiteit, spel, transitionele ruimte en expressie worden nader geanalyseerd. Meerdere hoofdstukken handelen over het door de auteur ontwikkelde ‘analoge-procesmodel’. Het analoge-procesmodel verbindt de semiotiek en de ontwikkelingspsychologie van Daniel Stern met de methodiek van CT. Ten slotte besteedt de auteur in deze herziene druk extra aandacht aan actuele ontwikkelingen met betrekking tot de verdere professionalisering en verwetenschappelijking van het beroep. Het Handboek Creatieve Therapie is bedoeld voor studenten van de hbo-opleiding CT, voor creatief therapeuten en andere therapeuten die in hun werk met CT te maken hebben.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Art as language
Art as language Image

Dit boek vat de bevindingen samen van cognitieve ontwikkeling en kunsttherapie door middel van case studies en meer dan 150 illustraties van de kunstwerken van cliënten.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Didactiek van het beeldend vormgeven
Didactiek van het beeldend vormgeven Image

De inhoud van het boek bestaat uit een neerslag van colleges van handvaardigheid en beeldende vakken aan de Noordelijke Hogeschool. Door begeleiding van studenten in hun schoolpraktijk ontstond de gelegenheid theoretische uitgangspunten op hun bereikbaarheid in het onderwijs te toetsen, Een groot deel van de betrekking op de drie beeldende vakken: handvaardigheid, tekenen en textiele werkvormen. De opzet van dit boek wordt door twee kernen bepaald. De eerste uit de structuur van beeldende produkten. Waarvoor dient het beeldend produkt? Wat stelt het voor? Hoe is tiet samengesteld? De tweede kern stelt de ontstaanswijze van beeldende produkten aan de orde: de processen van vormgeven. Daarin wordt onderscheid gemaakt in traditioneel ambachtelijke processen, experimentele processen en ontkwerpprocessen. De verbindingen tussen deze twee kernen worden gevormd door de wijze waarop mensen omgaan met beeldende produkten. Dit menselijk gedrag bepaalt de functies die beeldende produkten vervullen in onze samenleving en andere culturen.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Kansen in kunst: Kunst door mensen met speciale wensen
Kansen in kunst: Kunst door mensen met speciale wensen Image

Binnen dit project is eerst een landelijk onderzoek uitgevoerd onder ateliers
en Centra voor de Kunsten in Nederland. Vervolgens zijn drie regionale
ontwikkelwerkplaatsen/proeftuinen aan de slag gegaan om mensen met een beperking meer
aan kunstbeoefening te laten doen in hun eigen regio. De resultaten van het onderzoek en de
ondernomen activiteiten zijn vervat in dit boek.

Bekijk op bol.com

Type: boek
De zin van dagbesteding
De zin van dagbesteding Image

Veel sociaal pedagogische hulpverleners hebben als taak mensen te helpen bij het creëren van een bevredigende dagbesteding. Jan van de Born en Piet Winkelaar laten zien in dit artikel dat het samen met mensen zoeken naar een zinvolle dagbesteding een complex proces is waar vele factoren een rol spelen.

Type: artikel
Methodisch werken - Dagbesteding, meer dan tijdpassering
Methodisch werken - Dagbesteding, meer dan tijdpassering Image

Dagbesteding, meer dan tijdpassering is de opvolger van De activiteitenbegeleider. Het gaat over methodiek en wel de methodiek van de dagbesteding. Na een inleidend hoofdstuk gaat de auteur in op het begrip dagbesteding en schetst de dagbestedingssituatie en de factoren die bij de invulling van de dagbesteding een rol spelen. Vervolgens gaat hij in op het handelen waarmee mensen vorm geven aan hun dagbestedingssituaties. De intentie die aan dat handelen ten grondslag ligt en de invloed die het heeft op de omgeving.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Intermezzo
Intermezzo Image

Inclusief kaartenset ter ondersteuning van een twintigtal werkvormen.
Iedere trainer of opleider kent ze: de momenten dat een groep onrustig wordt. Er wordt gepraat en de concentratie neemt af. Op zo’n moment wilt u de betrokkenheid van de deelnemers weer terugbrengen in de groep. Voor die momenten zijn de activiteiten in dit boek.

Intermezzo bevat korte opdrachten waarmee u eenvoudig de aandacht van uw toehoorders tijdens een training, workshop of lezing kunt centreren. De opdrachten zijn kort en vragen weinig voorbereiding. Bij iedere opdracht vindt u praktische informatie over het doel, het thema, de werkvorm, de geschatte duur van de activiteit en de benodigdheden.

Het boek start met een korte uiteenzetting over werken met groepen en de fasen van een groepsproces. Specifieke theorie en achtergrondinformatie is te vinden bij de opdrachten.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Wat woorden niet kunnen zeggen
Wat woorden niet kunnen zeggen Image

Dit boek bevat een schat aan activiteiten die toegepast kunnen worden in hulpverlening en begeleiding. Meer dan 100 opdrachten bieden de mogelijkheid om vorm te geven aan veranderingsprocessen. De theorie uit dit boek is daarbij een essentieel hulpmiddel.

In deze herziene uitgave is een unieke combinatie gemaakt van activiteiten in de welzijnssector en technieken uit projectmanagement. Zowel in welzijn als in management wordt gestreefd naar een verbetering. En of het nu gaat om een verbetering van welbevinden en welzijn, van situaties en omstandigheden, van organisaties of van resultaten en producten, in alle gevallen komen veranderingsprocessen op gang en worden mensen gemotiveerd om tot verbeteringen te komen. In dit boek zijn beiden samengebracht. Dit heeft geleid tot een transparante theorie over veranderingstrajecten, uitgewerkt met activiteiten. Centraal hierbij staat de motivatie om tot verandering te willen en kunnen komen. Zo leert men veranderen en wordt de deelnemer weer mede vormgever van zijn eigen situatie.

Type: boek
50 werkvormen voor creatieve sessies
50 werkvormen voor creatieve sessies Image

Creatief denken kun je zien als een ontdekkingsreis. Soms laat je het logisch denken even voor wat het is en zoek je je grenzen op, wil je zoveel mogelijk out of the box denken en laat je je verbeelding spreken. In andere gevallen heb je juist je logische denkvaardigheden nodig om een vraagstuk van alle kanten te bekijken of een idee te beoordelen. Dit boek biedt een schatkaart om je weg te vinden in de wereld van creatief denken. Het bevat vijftig inspirerende werkvormen die de hersenen op verschillende manieren prikkelen en die geschikt zijn voor creatieve sessies met groepen, maar soms ook een individuele variant hebben. Onder creatieve sessies verstaan we bijeenkomsten die bijdragen aan nieuwe ideeën of een gezamenlijk streefbeeld en uiteindelijk tot innovaties en verbeteringen leiden. Dat kan op een intuïtieve manier gaan, maar er staan ook voldoende werkvormen in dit boek waarbij een beroep wordt gedaan op de ratio. 50 werkvormen voor creatieve sessies is geschreven voor mensen die bijeenkomsten begeleiden waarbij gebruik wordt gemaakt van de creatieve vermogens van de deelnemers om zo echt tot vernieuwing of verbetering te komen. Dat maakt dit boek geschikt voor managers, beleidsmedewerkers, trainers, consultants, professionele facilitators en verder voor iedereen die zulke sessies begeleidt.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Oefeningenboek voor groepen
Oefeningenboek voor groepen Image

Oefeningenboek voor groepen beschrijft honderdvijftig kortdurende oefeningen. Via een zoeksysteem kan eenvoudig die oefening gekozen worden die het beste aansluit bij het doel, het proces, de cultuur en de sfeer van de groep op een bepaald moment. De indices achter in het boek en het zoeksysteem op de bijbehorende website helpen daarbij.
De website bevat bovendien alle oefeningen en printbare versies van onder andere scoringslijsten, tekeningen en foto’s. Bij een aantal oefeningen is extra voorbeeldmateriaal opgenomen van rolomschrijvingen en situatieschetsen. Oefeningen met een ingesproken instructie zijn direct te gebruiken in de groep. Verder bevat de website muziek ter ondersteuning van een aantal oefeningen.
Dit boek wil het werken met groepen eenvoudiger, effectiever en plezieriger maken.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Meditatief Boetseren
Meditatief Boetseren Image

In dit boek gaat Roeland Frank Hoefsloot, orthopedagoog en kunstzinnig therapeut, uitgebreid in op de helende werking van het kunstzinnig bezig zijn. Meditatief geboetseerde werkstukken bevatten voor de maker vaak een verborgen boodschap. Door op zoek te gaan naar dit ‘geheim’ komen we dichter bij de kern van ons eigen wezen, van ons oorspronkelijk zijn.
Dit werk- en studieboek is bedoeld voor eenieder die zich kunstzinnig wil uitdrukken, maar met name ook voor mensen die als hulpverlener, begeleider of trainer ook kunstzinnig werkzaam willen zijn. Een traject van opdrachten begeleidt de tekst. Een unieke benadering van innerlijke en uiterlijke expressie en een absolute ‘must’ voor iedere therapeut, ongeacht op welk gebied hij of zij werkzaam is!

Bekijk op bol.com

Type: boek
Interactief
Interactief Image

De interactieve methode die in dit boek wordt beschreven is ontstaan vanuit het werken in de praktijk van creatieve therapie met groepen. De interactieve methode als benaming is een samenvoeging van de woorden ‘interactie’ en ‘actief’. Cliënten in creatieve therapie zijn actief, werken met elkaar en zijn daardoor in interactie met het materiaal en met anderen. Het begrip interactie staat in deze methode centraal. De kracht van de onderlinge hulp is een belangrijk middel bij het oplossen van problemen. De groepsleden kunnen elkaars positieve en negatieve voorbeeld zijn, geven elkaar inzicht en worden door elkaar geconfronteerd met hun eigen gedrag. Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de interactieve methode uiteen gezet. Het tweede deel bevat een aantal opdrachten die toegepast kunnen worden volgens de interactieve methode. Praktijkvoorbeelden verhelderen de tekst. Het boek is bedoeld voor mensen die als creatief therapeut werkzaam zijn in de therapeutische en agogische sector. De beschreven methode is bruikbaar voor open en gesloten groepen, heterogene en homogene groepen. Het kan toegepast worden bij volwassenen en kinderen, zowel in langdurende als kortdurende behandelingen en in verschillende settings.

Bekijk op bol.com

Type: boek
'Iets' maken

Over het boek: In dit essay staat de ervaring van ‘iets maken’ centraal: Wat gebeurt er als iemand tekent, beeldhouwt, schildert of boetseert? Welke krachten beïnvloeden de maker, die een portret schildert? Nooit eerder werd de dynamiek van het beeldend proces op een onderzoekende manier beschreven. De schrijvers vonden woorden voor een bedrijvig proces, dat zich meestal stilzwijgend voltrekt. Aan de orde komt onder anderen: wat er gebeurt er in handen die beeldend werken. wat is dat bijzondere moment van schepping, als de maker er iets in gaat zien. de wisselwerking tussen de zintuigen, de handeling en de beelden die in het brein opkomen. scheppingsverhalen, mythologische vertellingen en de invloed van onze door digitale technologie bewogen samenleving. Het proces van de creatieve dadendrang wordt beschreven vanuit filosofische perspectieven. Enkele thema’s zijn: orde en chaos; esthetiek en ethiek; de rol van kennen, kunnen en vergeten. De kennis van ‘iets maken’ is gebaseerd op de praktijk van ruim 60 jaar beeldende therapie. In eerste instantie is ‘iets maken’ geschreven voor beeldend therapeuten, docenten beeldende vorming en beeldend kunstenaars, kortom professionals en studenten in het beeldend vakgebied. De impressionistische, soms poëtische stijl van dit boek maakt ‘iets maken’ leesbaar voor eenieder, die meer wil weten van wat er gebeurt, als iemand de handen in de klei steekt en iets maakt.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Handboek Beeldende therapie
Handboek Beeldende therapie Image

Het Handboek Beeldende Therapie geeft voor het eerst in zestig jaar beroepsuitoefening een overzicht van de Nederlandse beeldende therapie. Beschreven worden de belangrijkste bestaande visies, methoden en methodieken.
Deel 1 geeft informatie over de achtergronden van het beroep: de geschiedenis en theoretische kaders.
Deel 2 is gericht op de methodische beroepsuitoefening in de praktijk.
Deel 3 handelt over voorwaarden voor professionaliteit, zoals facilitering en maatschappelijke positionering en onderbouwing van het professioneel handelen door middel van onderzoek.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Theater vanuit het niets
Theater vanuit het niets Image
Improviseren kun je leren; er ontstaat altijd iets als je gaat improviseren. Waarom improviseren en vooral HOE.
Type: boek
Energize!
Energize! Image
Spelideeen om groepsvormend bezig te zijn.
Type: boek
Drama is de kunst. Handboek voor dramadocenten.
Drama is de kunst. Handboek voor dramadocenten. Image

Drama is de kunst is een handboek voor dramadocenten om het spontaan spelen van jongeren te ontwikkelen. Dit kan leiden tot ambachtelijk spel, zonder dat het speelse verloren gaat. Auteur Lidwine Janssens beschrijft hoe het vak ‘Drama leerling-Spelers kan ondersteunen bij het geven van vorm en betekenis aan hun verbeelding en die van anderen. Lidwine Janssens ontwierp een kernstructuur voor Drama in het onderwijs. Zij heeft van daaruit een ordening gemaakt in vuistregels, leerlijnen en kerndoelen voor het lesgeven in Drama. In` Drama is de kunst worden talloze spelsuggesties gedaan, waarbij Janssens putte uit haar ruime ervaring als dramadocent en drama-supervisor.

Type: boek
Sport en spel
Sport en spel Image

Dit boek bevat samenvattende literatuur over de theoretische onderbouwing van spel- en sportactiviteiten. Deze activiteiten vinden plaats vanuit een visie en een aantal pedagogische en psychologische principes. Het boek is vooral gericht op degene die de activiteit leidt. De persoon wordt aan het denken en werken gezet met de informatie uit dit boek.

 • Uitleg over spel en sport
 • Pedagogische en psychologische factoren
 • Spel en sport per leeftijdsfase
 • Speelgoed en spelontwikkeling
 • Spelvormen en indelingen
 • Spel gericht op speciale doelgroepen, zoals verstandelijk gehandicapten, zieke kinderen, kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden enz.
 • Eisen en taken van de leider
 • Het organiseren van een activiteit
 • Observeren van spel
 • Leiding geven aan een activiteit
 • Spel en sport binnen de organisatie, ook toegespitst op stage.
Type: boek
Spelen met de werkelijkheid
Spelen met de werkelijkheid Image

Dit interessante boek is opgedeeld in 4 delen van verschillende soorten van spel. De hoofstukken bestaan eigenlijk uit verschillende artikelen van verschillende auteurs over een bepaald onderwerp:

 • Het eerste deel gaat over verschillende speltalen, dus de verschillende manieren waarop spel kan worden ingezet.
 • Het tweede deel gaat over reflecties, waar spel echt als therapie wordt gebruikt.
 • Het derde deel gaat over familiesessies, waar spel dus in het gezin/de familie wordt toegepast.
 • In het vierde deel staan artikelen die gaan over de praktijk, bijvoorbeeld van slachtofferrol naar weerbaarheid.
Type: boek
Wat je speelt ben je zelf
Wat je speelt ben je zelf Image

Wat je speelt ben je zelf beschrijft de waarde van spel en spelbegeleiding voor de ontwikkeling van het individu. Spel is van wezenlijk belang voor de sociale, cognitieve, motorische en emotionele ontwikkeling van het kind. Maar ook voor volwassen mensen met een (verstandelijke) beperking is spel van onschatbare waarde.

De kracht van dit boek ligt in een consequente integratie van theorie en praktijk. De theoretisch onderbouwing voor spelbegeleiding (deel 1) wordt duidelijk door veel verhelderende praktijkvoorbeelden. In deel 2 wordt aan de hand van advizen en vooreelden de praktijk van de spelbegeleding uiteengezet. Voor mensen met een (verstandelijke) beperking is specifieke aandacht.

Type: boek
Play
Play Image

Stuart Brown staat internationaal bekend als autoriteit op het gebied van spel. Hij sprak meer dan 6000 mensen over hun speelgeschiedenis voor zijn boek Play: how it shapes the brain, opens the imagination, and invigorates the soul. Hij ondervroeg onder anderen moordenaars in een Texaanse gevangenis, die bleken maar weinig te kunnen spelen vroeger. Veel kunstenaars en Nobelprijswinnaars speelden nu nog steeds, die waren er mentaal veel beter aan toe.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Homo Ludens
Homo Ludens Image

Over het ‘ludieke’ als wezenlijk kenmerk van de menselijke beschaving

Naast zijn (cultuur)historische werken en biografieën heeft taalwetenschapper en sanskritist Johan Huizinga (1872-1945) zich vooral tegen het einde van zijn leven gewijd aan algemeen-culturele beschouwingen.

Als een van de hoogtepunten geldt de uit 1938 daterende studie ‘Homo Ludens’. Daarin gaat het Huizinga niet om de betekenis van het spel als cultuurverschijnsel, maar om het ‘ludieke’ als wezenlijk kenmerk van de menselijke beschaving. Dit gegeven werkt hij uit in beschouwingen over bijvoorbeeld taal, rechtspraak, oorlogvoering, filosofie, kunst en sport. Huizinga toont op briljante en onnavolgbare wijze dat de homo sapiens in wezen altijd een homo ludens is geweest. Speciaal voor deze nieuwe editie heeft fotograaf Vincent Mentzel uit zijn omvangrijke oeuvre een selectie gemaakt van beelden die de ‘spelende mens’ in al zijn facetten toont.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Creativiteit krijg je niet voor niks
Creativiteit krijg je niet voor niks Image

Creativiteit. Wat is dat eigenlijk? Word je ermee geboren? Kun je het leren? Kun je binnen organisaties sturen op creativiteit? Wat zegt de wetenschap over situaties die creativiteit bevorderen? Wie hebben aanleg om creatief te zijn? Welke hersenprocessen spelen een rol?

Aan de hand van leven en werk van illustere kunstenaars en creatieve genieen, maakt dit boek duidelijk hoe creatieve producten tot stand komen, hoe je creativiteit kunt meten en welke neuropsychologische processen een rol spelen bij creatief denken. Naast persoonlijkheidstrekken passeert een breed scale aan sociale situaties de revue, die creativiteit belemmeren of juist bevorderen. En gaandeweg wordt een flink aantal mythes rondom creativiteit doorgeprikt en krijgt de lezer handvatten om creativiteti te stimuleren en de ruimte te geven die het verdient. Zo betaalt dit boek zich uit.

Type: boek
Leren van kunst. Ruimte voor en door creativiteit
Leren van kunst. Ruimte voor en door creativiteit Image

Leren van kunst laat in drie delen zien dat creativiteit heel goed gedijt bij de ruimte die kunst schept – in tijd, voor ideeën, uitproberen, contact, ervaring en dus ook voor persoonlijke betekenisgeving – en dat kunst daarmee de verbindende factor is tussen de verschillende 21e-eeuwse vaardigheden. Het ‘Waarom’ gaat in op het maatschappelijk belang van dit boek. Vervolgens beschrijft het ‘Wat’ het theoretische fundament, gebaseerd op het onderzoek Didactiek 21e eeuw (D21). Tot slot biedt het ‘Hoe’ praktische suggesties voor in de klas.
Leren van kunst wil inspireren, informeren, uitdagen en verwarren. Het is geschreven voor (aankomende) leerkrachten en alle andere professionals in het basisonderwijs die ruimte voor creativiteit willen scheppen.

Type: boek
Arts-based research voor het sociaal domein
Arts-based research voor het sociaal domein Image

Praktijkgericht Arts-Based Research levert een bijdrage aan het oplossen van concrete vraagstukken in de dagelijkse beroepspraktijk. Juist in het sociaal domein heeft het toegevoegde waarde dit type onderzoek in te zetten, omdat deze benadering de ruimte biedt de praktijk in het sociaal domein vanuit een ander perspectief te bekijken en te komen tot activering, ondersteuning, verbinding en participatie.

In dit boek wordt ingegaan op zes varianten van Arts-Based research, steeds gekoppeld aan een kunstvorm: verhalen, muziek, theater, dans, beeldende kunst en audiovisuele media.

Type: boek
Visual Thinking
Visual Thinking Image

Visualizing thought processes can help break down complex problems. It empowers teams and staff to build on one another’s ideas, fosters collaboration, jump-starts co-creation and boosts innovation.

This book will help brush aside misconceptions that may have prevented you using these techniques in your workplace. You don’t need Van Gogh’s artistic talent or Einstein’s intelligence to harnass the power of visual thinking and make your company more successful.

With the right mindset and the simple skills this book provides you the skills to develop your own signature and style and start generating change by integrating visual communication into your work.

Empowerment Fotografie
Empowerment Fotografie Image

Dit boek gaat over hoe de professional in zorg en welzijn fotografie in kan zetten om cliënten/patiënten hun verhaal te laten vertellen en in het verhaal de inspiratie en kracht te vinden om de regie over gezondheid en het eigen leven te hernemen. Foto\\\\’s zijn beelden en vertellen een verhaal. Het gaat om expressie in foto’s, de reflectie op het afgebeelde en om zin- en betekenisgeving, maar ook om communicatie. In het boek worden hiervan vele praktijkvoorbeelden gegeven. Daarnaast wordt de theoretische achtergrond uitgediept van het werken met beeldmateriaal en krijgt de lezer methodische aanwijzingen hoe fotografie zelf toe te passen in zijn eigen beroepscontext.

Type: boek
Wij zijn ons lichaam
Wij zijn ons lichaam Image

In dit boek laat filosoof Aldo Houterman zien hoe we ons lichaam beter kunnen begrijpen en gebruiken. Ik beweeg, dus ik ben. Ons lichaam is belangrijker dan ooit, we hebben met z’n allen nog nooit zo veel gesport en we letten nauwkeurig op onze voeding. Tegelijk lijkt ons lichaam steeds minder nodig te zijn. Door robotisering en artificial intelligence worden we overbodig in het arbeidsproces.

Filosoof Aldo Houterman onderzoekt de betekenis van ons lichaam in het huidige tijdsgewicht. Hij weerlegt de stelling van Dick Swaab dat de mens niets meer is dan zijn brein, wat de neurobioloog in zijn bestseller Wij zijn ons brein beweert. Houterman laat zien dat de relatie tussen de mens en wereld om hem heen niet bestaat uit onze gedachtes maar uit onze beweging en lichamelijkheid. Ons lichaam vormt de basis van intelligent menselijk gedrag. Met bekende voorbeelden uit de sport maar ook uit de psychologie, filosofie, literatuur en schilderkunst laat Houterman zien dat ons lichaam in staat is om te luisteren naar een situatie zonder dat we er bewust over nadenken.

Wij zijn ons lichaam helpt ons om de vermogens van ons lichaam beter te leren kennen, te begrijpen en te gebruiken.

 

Type: boek
Het leven is mooi!
Het leven is mooi! Image

Een opsomming van 1001 redenen die het leven mooi maken, variërend van sneeuwvlokken op je tong laten smelten tot op je wollen sokken op een gladde houten vloer glijden.

Type: boek
Gesprek in beeld
Gesprek in beeld Image

Dit boek, met meer dat 101 sjablonen voor begeleiders, behandelaren en andere hulpverleners, draagt bij aan het vergroten van de impact van de communicatie. Dit boek zal het toepassen van visuele sjablonen in de praktijk nog laagdrempeliger maken en daarmee de impact van professionals vergroten.

Type: boek
Imaginatie: De kunst van het hanteren van innerlijke beelden
Imaginatie: De kunst van het hanteren van innerlijke beelden Image

Mensen spreken, denken en voelen in beelden en handelen vanuit hun beelden.

Er is dan ook geen psychologische methode die zo wijdverspreid is als imaginatie, het is in alle culturen prominent aanwezig. Van de prehistorie tot en met de moderne reclame zijn beelden gebruikt in rituelen, geneeswijzen en psychotherapie, in onderwijs en coaching, politiek en commercie.

Verbeelden is misschien wel het krachtigste psychologische middel dat er bestaat. Het is immers de manier waarop de geest informatie codeert, opslaat en verwerkt. Wat mensen werkelijk zijn is dan ook te vinden in hun innerlijke beelden. Het is het terrein waarop psyche, lichaam en concreet gedrag het meest beïnvloed (kunnen) worden.

Lees verder op: https://www.imaginatie.nl/

Type: artikel
'Iets' maken
Over het boek: In dit essay staat de ervaring van ‘iets maken’ centraal: Wat gebeur... Lees meer
Type: boek
50 werkvormen voor creatieve sessies Image
50 werkvormen voor creatieve sessies
Creatief denken kun je zien als een ontdekkingsreis. Soms laat je het logisch denken ev... Lees meer
Type: boek
Activiteitenmethodiek voor de hulpverlening Image
Activiteitenmethodiek voor de hulpverlening
Dit boek gaat over het methodisch voorbereiden, uitvoeren en evalueren van activiteiten... Lees meer
Type: boek
Agressieregulatie door vaktherapeuten in de forensische psychiatrie Image
Agressieregulatie door vaktherapeuten in de forensische psychiatrie
Het document beschrijft allereerst reeds uitgevoerd onderzoek naar het gebruik van vakt... Lees meer
Type: artikel
alle
Het zelfportret Image
Het zelfportret
Het zelfportret is het bepalende visuele genre geworden van ons bekentenistijdperk, maa... Lees meer
Type: boek
Teken je gesprek over gedrag. Image
Teken je gesprek over gedrag.
Teken je gesprek is een interactieve, visuele gespreksmethode. Het ondersteunt en visua... Lees meer
Type: boek
Teken je gesprek over faalangst Image
Teken je gesprek over faalangst
Teken je gesprek is een interactieve, visuele gespreksmethode voor begeleiders van kind... Lees meer
Type: boek
Op de achterkant van een servet. Image
Op de achterkant van een servet.
Geen betere manier om te bewijzen dat we iets goed begrijpen dan er een eenvoudig plaat... Lees meer
Type: boek
Brainnovation Image
Brainnovation
Automatisering en robotisering zorgen ervoor dat bestaande banen verdwijnen. Tegelijker... Lees meer
Type: boek
Imagine: Hoe creativiteit werkt Image
Imagine: Hoe creativiteit werkt
Een onderzoeker van 3M had een nieuwe papierlijm gemaakt, maar die dreigde te mislukken... Lees meer
Type: boek
Big magic Image
Big magic
Vele lezers worden al jaren geïnspireerd door de boeken van Elizabeth Gilbert. Maar na... Lees meer
Type: boek
Buiten de lijntjes: herontdek je creativiteit Image
Buiten de lijntjes: herontdek je creativiteit
Terwijl kinderen over het algemeen niet twijfelen aan hun eigen creativiteit, zijn volw... Lees meer
Type: boek
Kunst en positieve gezondheid. Een overzichtsstudie naar culturele interventies met mensen die langdurig zorg en ondersteuning ontvangen. Image
Kunst en positieve gezondheid. Een overzichtsstudie naar culturele interventies met mensen die langdurig zorg en ondersteuning ontvangen.
Samen met Movisie en Hogeschool Windesheim heeft het LKCA onlangs het onderzoek “Kuns... Lees meer
Type: onderzoek
Verbeeldingsprocessen en de verwerking van kanker. Beeldende therapie en imaginatie. Image
Verbeeldingsprocessen en de verwerking van kanker. Beeldende therapie en imaginatie.
Geconfronteerd worden met kanker is voor de meeste mensen bijzonder ingrijpend. Je lich... Lees meer
Theater vanuit het niets Image
Theater vanuit het niets
Improviseren kun je leren; er ontstaat altijd iets als je gaat improviseren. Waarom improv... Lees meer
Type: boek
Energize! Image
Energize!
Spel ideeën om groepsvormend bezig te zijn.
Type: boek
Theater vanuit het niets Image
Theater vanuit het niets
Improviseren kun je leren; er ontstaat altijd iets als je gaat improviseren. Waarom improv... Lees meer
Type: boek
Energize! Image
Energize!
Spelideeen om groepsvormend bezig te zijn.
Type: boek
De kunsten van het leven Image
De kunsten van het leven
Waarom bezoeken we musea en theaters? Waarom luisteren we graag naar muziek? En waarom ... Lees meer
Type: boek
Handboek creatieve therapie Image
Handboek creatieve therapie
Creatief therapeuten zijn reflective practitioners die bij de praktische uitvoering van... Lees meer
Type: boek
Art as language Image
Art as language
Dit boek vat de bevindingen samen van cognitieve ontwikkeling en kunsttherapie door mid... Lees meer
Type: boek
Didactiek van het beeldend vormgeven Image
Didactiek van het beeldend vormgeven
De inhoud van het boek bestaat uit een neerslag van colleges van handvaardigheid en bee... Lees meer
Type: boek
Kansen in kunst: Kunst door mensen met speciale wensen Image
Kansen in kunst: Kunst door mensen met speciale wensen
Binnen dit project is eerst een landelijk onderzoek uitgevoerd onder ateliers en ... Lees meer
Type: boek
De zin van dagbesteding Image
De zin van dagbesteding
Veel sociaal pedagogische hulpverleners hebben als taak mensen te helpen bij het creër... Lees meer
Type: artikel
Methodisch werken - Dagbesteding, meer dan tijdpassering Image
Methodisch werken - Dagbesteding, meer dan tijdpassering
Dagbesteding, meer dan tijdpassering is de opvolger van De activiteitenbegeleider. Het ... Lees meer
Type: boek
Intermezzo Image
Intermezzo
Inclusief kaartenset ter ondersteuning van een twintigtal werkvormen. Iedere trai... Lees meer
Type: boek
Wat woorden niet kunnen zeggen Image
Wat woorden niet kunnen zeggen
Dit boek bevat een schat aan activiteiten die toegepast kunnen worden in hulpverlening ... Lees meer
Type: boek
50 werkvormen voor creatieve sessies Image
50 werkvormen voor creatieve sessies
Creatief denken kun je zien als een ontdekkingsreis. Soms laat je het logisch denken ev... Lees meer
Type: boek
Oefeningenboek voor groepen Image
Oefeningenboek voor groepen
Oefeningenboek voor groepen beschrijft honderdvijftig kortdurende oefeningen. Via een z... Lees meer
Type: boek
Meditatief Boetseren Image
Meditatief Boetseren
In dit boek gaat Roeland Frank Hoefsloot, orthopedagoog en kunstzinnig therapeut, uitge... Lees meer
Type: boek
Interactief Image
Interactief
De interactieve methode die in dit boek wordt beschreven is ontstaan vanuit het werken ... Lees meer
Type: boek
'Iets' maken
Over het boek: In dit essay staat de ervaring van ‘iets maken’ centraal: Wat gebeur... Lees meer
Type: boek
Handboek Beeldende therapie Image
Handboek Beeldende therapie
Het Handboek Beeldende Therapie geeft voor het eerst in zestig jaar beroepsuitoefening ... Lees meer
Type: boek
Theater vanuit het niets Image
Theater vanuit het niets
Improviseren kun je leren; er ontstaat altijd iets als je gaat improviseren. Waarom improv... Lees meer
Type: boek
Energize! Image
Energize!
Spelideeen om groepsvormend bezig te zijn.
Type: boek
Drama is de kunst. Handboek voor dramadocenten. Image
Drama is de kunst. Handboek voor dramadocenten.
Drama is de kunst is een handboek voor dramadocenten om het spontaan spelen van jongere... Lees meer
Type: boek
Sport en spel Image
Sport en spel
Dit boek bevat samenvattende literatuur over de theoretische onderbouwing van spel- en ... Lees meer
Type: boek
Spelen met de werkelijkheid Image
Spelen met de werkelijkheid
Dit interessante boek is opgedeeld in 4 delen van verschillende soorten van spel. De ho... Lees meer
Type: boek
Wat je speelt ben je zelf Image
Wat je speelt ben je zelf
Wat je speelt ben je zelf beschrijft de waarde van spel en spelbegeleiding voor de ontw... Lees meer
Type: boek
Play Image
Play
Stuart Brown staat internationaal bekend als autoriteit op het gebied van spel. Hij spr... Lees meer
Type: boek
Homo Ludens Image
Homo Ludens
Over het ‘ludieke’ als wezenlijk kenmerk van de menselijke beschaving Naast ... Lees meer
Type: boek
Creativiteit krijg je niet voor niks Image
Creativiteit krijg je niet voor niks
Creativiteit. Wat is dat eigenlijk? Word je ermee geboren? Kun je het leren? Kun je bin... Lees meer
Type: boek
Leren van kunst. Ruimte voor en door creativiteit Image
Leren van kunst. Ruimte voor en door creativiteit
Leren van kunst laat in drie delen zien dat creativiteit heel goed gedijt bij de ruimte... Lees meer
Type: boek
Arts-based research voor het sociaal domein Image
Arts-based research voor het sociaal domein
Praktijkgericht Arts-Based Research levert een bijdrage aan het oplossen van concrete v... Lees meer
Type: boek
Visual Thinking Image
Visual Thinking
Visualizing thought processes can help break down complex problems. It empowers teams a... Lees meer
Empowerment Fotografie Image
Empowerment Fotografie
Dit boek gaat over hoe de professional in zorg en welzijn fotografie in kan zetten om c... Lees meer
Type: boek
Wij zijn ons lichaam Image
Wij zijn ons lichaam
In dit boek laat filosoof Aldo Houterman zien hoe we ons lichaam beter kunnen begrijp... Lees meer
Type: boek
Het leven is mooi! Image
Het leven is mooi!
Een opsomming van 1001 redenen die het leven mooi maken, variërend van sneeuwvlokken o... Lees meer
Type: boek
Gesprek in beeld Image
Gesprek in beeld
Dit boek, met meer dat 101 sjablonen voor begeleiders, behandelaren en andere hulpverle... Lees meer
Type: boek
Imaginatie: De kunst van het hanteren van innerlijke beelden Image
Imaginatie: De kunst van het hanteren van innerlijke beelden
Mensen spreken, denken en voelen in beelden en handelen vanuit hun beelden. Er i... Lees meer
Type: artikel
7