Sluit

Lastig gesprek? Teken het!

Teken je gesprek is het visualiseren van een gesprek. Met symbolen, kleuren en kernachtige beschrijvingen, maak je een visueel verslag van hetgeen de probleemdrager jou vertelt.

De kleuren rood (voor niet effectief en onprettig) oranje (voor niet zo effectief en een beetje onprettig) en groen (voor prettig en effectief) en de symbolen voor gevoelens, gedachten en uitspraken, ondersteunen het maken van een overzichtelijke, visuele weergave van het gesprek.
​​
Als hulpverlener of begeleider krijg je letterlijk en figuurlijk meer zicht op de problematiek, maar ook op de kracht en de mogelijkheden van de probleem-drager.
De gedachten die malen in het hoofd van de probleemdrager worden één voor één genoteerd op een groot vel. Dat wat er gebeurd, gezegd en gevoeld is, wordt met passende kleuren en symbolen gevisualiseerd op papier.
​​
Je ziet als probleemdrager je eigen probleem tot de kern teruggebracht in samenvattende bewoordingen en passende kleuren. Vanuit dit nieuwe perspectief kan je zelf komen tot inzicht en een oplossing. De gesprekstekeningen functioneren als een ‘verslag’. Dat wat de vorige keren onderzocht, besproken en getekend is, is snel en gemakkelijk terug te zien.

Bron: https://www.tekenjegesprek.nl
Auteur: Adinda de Vreede

Leave a Reply