Sluiten

Nieuw boek voor HBO: Creativiteit als uitdaging in sociaal werk – ‘de waarde van anders”

Met trots wil ik melding maken van de verschijning van ons boek over ‘creativiteit in sociaal werk’. Paul Beekers, Ruud Kroes en Jan van Rosmalen werken alle drie op de HAN. Het boek gaat vooral over ‘creatief doen en denken’. De kunsten zijn vrijwel buiten beschouwing gelaten. Wel is er veel aandacht voor het creatieve doen, als aanvulling op creatief denken. Er is aandacht voor

  1. Creativiteit van de persoon van de sociale professional: wat zijn belangrijke aspecten hiervan en hoe kan je die positief beïnvloeden.
  2. Creatief proces:  Hoe verlopen creatieve processen en hoe kan je die positief beïnvloeden (o.a. creativiteitstechnieken in elk van de fasen)
  3. De context van sociaal werk anno 2018: wat vraagt die van professionals, welke perspectieven op creativiteit zijn belangrijk in het kader van de moderne context. Hierbij is er aandacht voor thema’s als: emergentie – incrementeel werken (eerst doen dan denken) – improvisatie – energieke vormen van samenwerking (CoP – actieleren – positieve interactievelden) – Co-creatie – Service Design Thinking.
    https://shop.coutinho.nl/store_nl/creativiteit-als-uitdaging-in-sociaal-werk.html

Er zit ook een website met uitgebreide opdrachten, oefeningen en filmpjes bij het boek: https://www.coutinho.nl/creativiteit/studiemateriaal.html

Spread the love

Over

Jan.vanRosmalen@han.nl

Laat een antwoord achter