Sluit

Eindelijk! Een platform creatief agogisch werk

Platform Creatief Agogisch Hulpverlenen is een initiatief van en voor HBO-docenten, HBO-studenten en alumni Social Work, die  geïnteresseerd zijn in creatieve vakken, hun krachten willen bundelen en kennis willen delen.

De ontwikkelingen in de zorg hebben grote invloed op het sociaal agogisch onderwijs. De staat trekt zich terug en marktwerking neemt haar plek in. Er is meer aandacht nodig voor het creatief gebruik maken van de professionele ruimte en het cultureel ondernemerschap van de hulpverlener. Hierbij zijn creativiteit en inventiviteit zijn daarbij onmisbaar.

Het doel is een website in het leven te roepen die als kennisbank fungeert en ideeën levert voor creatieve interventies in de hulpverlening. De bronnen die gebruikt worden bij de creatieve modules op alle Opleidingen Sociale Studies kun je hierop vinden.

Je kunt daarnaast creatieve ideeën posten en studenten vragen om met je mee te denken door een project in te vullen. Welkom! Lotte van den Brink, Marie van Wingerden en Wilma Terlouw

4 thoughts on “Eindelijk! Een platform creatief agogisch werk

Leave a Reply